JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SADM INFORMACIJA DĖL EKSTREMALIOS SITUACIJOS DĖL COVID-19

Atsižvelgiant į Valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl koronaviruso, pagrindinis informacijos šaltinis, kuriuo rekomenduojama vadovautis dėl esamos situacijos, yra Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) skelbiama informacija: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas.

Svarbu! Departamento finansuojamų projektų – programų vykdytojams. Siūloma š.m. kovo 13-27 d. suplanuotas veiklas atšaukti arba perkelti į vėlesnį laikotarpį. Siekiant perkelti veiklas, pateikti prašymą Departamento specialistui nurodant veiklas, kurias prašote atšaukti arba perkelti. Atšaukus ar perkėlus veiklas pagal poreikį teikti prašymą perkelti lėšas. Taip pat teikti prašymus, jei vykdote programą pagal tęstinę sutartį, kurios galiojimas numatytas iki 2020 m. kovo 31 d. Departamento žiniomis veiklos administravimo išlaidos (t.y. darbo užmokestis, buhalterinės paslaugos, komunalinės išlaidos) patirtos š.m. kovo 13-27 d. bus pripažintos tinkamomis.

Jaunimo savanoriškos tarnybos savanoriai, kurie planuoja stabdyti veiklą ilgiau nei savaitei, turi Departamento specialistui pateikti prašymą stabdyti veiklą, remiantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu. Informaciją dėl projektų-programų vykdytojų įsipareigojimų, sutarčių keitimo ar atnaujinimo bus skelbiama artimiausiu metu;

Darbo su jaunimu forumas - konferencija š.m. gegužės 14-15 dienomis kol kas nėra atšaukiama, tačiau situacija bus stebima ir, jei bus būtina, balandžio pabaigoje / gegužės pradžioje informuos dėl renginio atšaukimo.

Š.m. kovo mėnesį Departamentas stabdo vizitus į savivaldybes - kiek tai įmanoma, klausimus spręs nuotoliniu būdu arba nukeliant vizitus vėlesniam laikui.

Iki š.m. kovo 27 d. siūloma nevykdyti atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, mobiliojo darbo su jaunimu bei darbo su jaunimu gatvėje komandų darbo (AJC ir AJE, mob. darbo, darbo gatvėje komandų, kurios negauna iš JRD finansavimo), taip pat atšaukti arba perkelti visus renginius uždarose patalpose ir renginius, kuriuose turėtų dalyvauti daugiau nei 100 asmenų atvirose erdvėse. Renginiai lauke, kuriuose dalyvautų mažiau nei 100 dalyvių, galėtų vykti tik tuo atveju, jei juose organizatoriai užtikrintų galimybes pasirūpinti rankų higiena bei garantuotų, kad renginyje nebus parvykusių iš paveiktomis teritorijomis paskelbtų šalių.

Daugiau informacijos:

Lietuvos Vyriausybės protokolas:  http://lrv.lt/lt/naujienos/po-vyriausybes-pasitarimo-priimti-sprendimai-del-situacijos-susijusios-su-koronavirusu

Operacijų vadovo sprendimai:  http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/operaciju-vadovo-sprendimai