JAUNIMO UŽIMTUMAS IR ĮDARBINIMAS VASAROS METU

Jonavos rajono savivaldybės taryba 2020 m. gegužės 28 d. patvirtino Jonavos rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą, skirtą 14 - 19 m. jaunimui, besimokančiam Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Jonavos rajono savivaldybėje.

Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunimui susipažinti su darbo rinka, įgyti reikiamus įgūdžius, skatinti kokybišką jaunimo vasaros užimtumą.

Programos uždaviniai:

padėti jaunimui integruotis į darbo rinką;

gerinti jaunimo profesinį orientavimą;

remti fizinius ir juridinius asmenis, pagal Programą įdarbinusius jaunimą, kompensuojant darbo vietos išlaikymą pagal Programoje numatytą tvarką;

paskatinti jaunimą ir verslą bendradarbiauti idėjomis ir novatorišku požiūriu.

Kviečiame jaunuolius registruotis, o darbdavius būti atviriems, norinčiam įgyti darbo patirties mokyklinio amžiaus jaunimui. Registracija vyksta iki liepos 15 d.

Visa informacija programoje čia.

Registracijos forma čia.

Jaunimas, kilus klausimams, bei darbdaviai, norintys įdarbinti jaunimą vasaros metu, gali kreiptis: el. p. daiva.skebiene@jonava.lt, tel. (8 349) 50193,  +37061623403, el.p. jaunimas@jonbiblioteka.lt, (8 349) 47516.