KVIEČIAME GIMNAZIJAS JUNGTIS PRIE PROJEKTO „NEPAMIRŠK PARAŠIUTO“

„Sodra" kartu su savivaldybe kviečia gimnazijų bendruomenę dalyvauti jaunimo finansinio švietimo projekte „Nepamiršk parašiuto". Šį projektą vykdome nuo 2017 m., ir jis yra Vyriausybės patvirtinto Visuomenės finansinio švietimo 2017-2021 m. plano dalis.

Šiais 2018-2019 mokslo metais projekte aktyviai dalyvavo per 150 mokytojų iš visos Lietuvos. „Sodros" iniciatyvą pedagogai vertina kaip labai reikalingą ir moksleiviams naudingą. Teigiamų atsiliepimų jie negaili ir mūsų parengtai mokomajai medžiagai – informaciniams leidiniams pedagogui, sąsiuviniams moksleiviui ir vaizdinei medžiagai.

Projekto „Nepamiršk parašiuto" tikslas – padėti jaunuoliams susigaudyti socialinio draudimo sistemoje, laiku įvertinti neoficialaus darbo pavojus, pasidomėti socialinėmis garantijomis.

Kviečiame visas gimnazijas jungtis prie projekto, o pedagogus – tapti jo ambasadoriais: dalyvauti mokymuose, kurie vyks Jūsų regione pagal Kauno technologijos universiteto patvirtintą programą „Jaunimo pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymas" (taip pat įteikiant ir kvalifikacijos kėlimą patvirtinantį pažymėjimą), pasinaudoti neatlygintinai suteikiama medžiaga ir perteikti žinias apie valstybinį socialinį draudimą savo mokiniams.

Projekte dalyvaujantys mokytojai medžiagą integruoja į įvairias pamokas – ekonomikos, matematikos, istorijos, pilietiškumo ir kt., į klasės valandėles, projektinę ar užklasinę veiklą.

Tam, kad projektas būtų ne tik naudingas, bet ir smagus, jo dalyviai bus kviečiami išbandyti save  protų kovose su Robertu Petrausku  „Nepamiršk parašiuto 2019 / 2020".

Apie ketinimą prisijungti prie projekto, nurodant kontaktus, labai prašome pranešti mokykloms@sodra.lt iki birželio 28 dienos.

Projekto „Nepamiršk parašiuto" draugai: Jaunimo reikalų departamentas, Lietuvos savivaldybių asociacija, jaunimo reikalų koordinatoriai savivaldybėse, KTU Edukacinės kompetencijos centras, „Lietuvos Junior Achievement" mokomųjų bendrovių tinklas.

Direktorė Julita Varanauskienė