SU TARPTAUTINE JAUNIMO SOLIDARUMO DIENA!

Solidarumas - (plg. solidarus) - veikimas išvien su kitais, draugiškumas, sutarimas (žr. www.lietuviuzodynas.lt).

Ši diena skirta atkreipti valstybės, visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį į jaunimo problemas. Jaunimo, visuomeninės organizacijos siekia kovoti už jaunimo teises, jo užimtumo, socialinių problemų sprendimą, kūrybiškumo skatinimą.

Šiuo gana sudėtingu karantino laikotarpiu Lietuvoje ir pasaulyje ypač reikia solidarizuotis, būti išvien, liekant namuose, padedant vieni kitiems įvairiose situacijose, palaikant bei suteikiant psichologinę ir bet kokią kitą pagalbą, prisidedant savanoriška veikla, kad greičiau visi vėl galėtume laisvai bendrauti ir bendradarbiauti.

Tikime, kad  mūsų miesto ir rajono jaunimas  visuomet buvo, yra ir bus draugiškas jį buriančiose veiklose, sąmoningas dabartinėje koronaviruso situacijoje, besivienijantis ir siekiantis bendrų tikslų jaunų žmonių, jaunos savivaldybės labui ateityje!

Šiuo metu galite registruotis savanoriškai pagalbai (pilnamečiai asmenys): https://stipruskartu.lt/ (nacionaliniu mastu), daiva.skebiene@jonava.lt (Jonavos rajono savivaldybėje), registruotis jaunimo savanoriškai tarnybai (https://jst.jrd.lt/newCandidate)  ir/arba planuoti veiklas ateičiai, kurdami solidarumo projektus (https://www.jtba.lt/europos-solidarumo-korpusas/).

Bendraukite: Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga , Užsienio lietuvių jaunimo organizacijos , Lietuvos jaunimo sąjunga, Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba , Jonavos r. jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga "Apskritas stalas" ir kt.

Būkite kartu bendru tikslu!

Jaunimo reikalų koordinatorės informacija