Kelių transporto veiklos licencijos galiojimo panaikinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Kelių transporto veiklos licencijos galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Rajono savivaldybės administracija priima sprendimą panaikinti licencijos galiojimą, jeigu:

1. Vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

2. Likviduojamas ar reorganizuojamas vežėjas baigia veiklą kaip juridinis asmuo;

3. Vežėjas bankrutuoja;

4. Vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per nustatytą laiką nepašalino nurodytų pažeidimų;

5. Paaiškėja, kad dokumentuose licencijai gauti pateikti klaidingi duomenys.

Panaikinus licencijos galiojimą, ji turi būti grąžinta  rajono savivaldybės administracijai per 15 dienų nuo licencijos galiojimo panaikinimo. 

Atnaujinimo data 2019-11-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas Nr. 1434);

3. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009;

4. Jonavos rajono savivaldybės kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-12 įsakymas Nr. 13B-0041).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia: 
1. Nustatytos formos prašymą panaikinti licencijos galiojimą (žr. aprašymo 12 punktas); 
2. Licencijos originalą ar dublikatą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus

vyr. specialistė Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusės sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti