Kelių transporto veiklos licencijos kopijos (-jų) galiojimo panaikinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Kelių transporto veiklos licencijos kopijos (-jų) galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Rajono savivaldybės administracija priima sprendimą panaikinti licencijos kopijos (-jų) galiojimą, jeigu:

1. Vežėjas pats atsisako naudotis licencijos kopija (-omis);

2. Paaiškėja, kad licencijos kopijai (-oms) gauti pateikti klaidingi duomenys;

3. Sustabdžius licencijos kopijos (-jų) galiojimą, vežėjas per 15 dienų nuo jų galiojimo sustabdymo negrąžina licencijos kopijos (-jų).

4. Vežėjas per galiojimo sustabdymo terminą nepanaikino priežasčių, dėl kurių sustabdytas licencijos kopijos (-jų) galiojimas;

5. Panaikinama licencija.

Panaikinus licencijos kopijos (-jų) galiojimą, ji turi būti grąžinta  rajono savivaldybės administracijai per 15 dienų nuo licencijos kopijos (-jų) galiojimo panaikinimo. 

Atnaujinimo data 2019-09-11
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas Nr. 1434);

3. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009;

4. Jonavos rajono savivaldybės kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-12 įsakymas Nr. 13B-0041).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą panaikinti licencijos kopijos (-jų) galiojimą (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Licencijos kopijos (-jų) originalą (-us) arba dublikatą (-us).

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyriaus

vyr. specialistė Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų  (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo).

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusės sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti