Kelių transporto veiklos licencijos pakeitimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Kelių transporto veiklos licencijos pakeitimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija pakeičiama, pasikeitus vežėjo duomenims dėl fizinio asmens vardo, pavardės, gyvenamosios vietos arba juridinio asmens pavadinimo, teisinės formos buveinės ir kitų pasikeitimų. Pasikeitus duomenims, įrašytiems į licenciją ji turi būti grąžinta rajono savivaldybės administracijai per 28 dienas nuo pakeitimų įregistravimo atitinkamame registre. 

Atnaujinimo data 2019-11-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2011-12-07 nutarimas Nr. 1434);

3. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009;

4. Jonavos rajono savivaldybės kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės (rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-12 įsakymas Nr. 13B-0041).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Pareiškėjas  rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą išduoti licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, išduoti licencijos dublikatą/pratęsti licencijos galiojimą/pakeisti licenciją (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Licencijos originalą arba dublikatą.

 3. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitimo esmę.

 4. Mokėjimo pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos pakeitimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą pakeisti licenciją).

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti originalus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus

vyr. specialistė Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 10,00 Eur.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas „Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52746

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusės sąveikos lygis 
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti