Savivaldybė

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Mindaugas Sinkevičius Jonavos r. savivaldybės meras 8 349 61040 mindaugas.sinkevicius@jonava.lt 216
Eugenijus Sabutis Mero pavaduotojas 8 349 61101 eugenijus.sabutis@jonava.lt 218

LR Seimo narys

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Rimantas Sinkevičius LR Seimo narys rimantas.sinkevicius@jonava.lt 210
Laima Slovikienė Seimo nario padėjėja 8 616 19364 laima.slovikiene@jonava.lt 210

Administracija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Valdas Majauskas Administracijos direktorius 8 349 61394 valdas.majauskas@jonava.lt 219
Birutė Gailienė Administracijos direktoriaus pavaduotoja 8 349 50970 birute.gailiene@jonava.lt 221

Patarėjai

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Eleonora Slovikaitė Patarėjas (duomenų apsaugai) 8 349 20708 eleonora.slovikaite@jonava.lt 410
Vytautas Kaminskas Patarėjas (civilinei mobilizacijai) 8 349 54990 vytautas.kaminskas@jonava.lt 408
Vytautas Kaminskas Patarėjas (korupcijos prevencijai) 8 349 61039 vytautas.kaminskas@jonava.lt 407
Vitalija Bublytė Patarėjas (įmonių valdymo klausimais) 8 349 20797 vitalija.bublyte@jonava.lt 407

Centralizuota buhalterija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Lineta Jakimavičienė Vedėja 8 349 50145 lineta.jakimaviciene@jonava.lt 206
Auksė Ablingytė Buhalterė 8 349 54055 aukse.ablingyte@jonava.lt 208
Žaneta Januškienė Vyriausioji specialistė 8 349 54041 zaneta.januskiene@jonava.lt 103
Rasa Beržinskienė Buhalterė apskaitininkė 8 349 35339 rasa.berzinskiene@jonava.lt 207
Lina Vaitiekūnienė Vyresnioji specialistė 8 349 20047 lina.vaitiekuniene@jonava.lt 402
Irma Anulevičienė Vyresnioji specialistė 8 349 54055 irma.anuleviciene@jonava.lt 208
Daiva Ignatavičienė Buhalteris 8 349 54041 daiva.ignataviciene@jonava.lt 103
Rūta Prankaitė Buhalteris 8 349 54055 ruta.prankaite@jonava.lt 208
Alvyda Kazlauskienė Buhalteris 8 349 54055 alvyda.kazlauskiene@jonava.lt 402
Zita Mazūrienė Buhalteris 8 349 20047 zita.mazuriene@jonava.lt 208
Giedra Goštautienė Vyresn. specialistė 8 349 35339 giedra.gostautiene@jonava.lt 207
Ilona Ponomarenko Vyriausioji specialistė 8 349 50204 ilona.ponomarenko@jonava.lt 402

Centralizuota vidaus audito tarnyba

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Laimutė Vilkauskienė Vedėja 8 349 59224 laimute.vilkauskiene@jonava.lt 416
Rosita Saladinskienė Vyriausioji vidaus auditorė 8 349 54265 rosita.saladinskiene@jonava.lt 416

Centralizuotas biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Renata Noreikienė Vedėjas 8 349 20007 | 8 615 99126 renata.noreikiene@jonava.lt 418
Marija Skerienė Buhalterė 8 349 50482 marija.skeriene@jonava.lt Jonavos r. socialinių paslaugų centras
Jadvyga Kvieskienė Buhalterė 8 349 53807 jadvyga.kvieskiene@jonava.lt Jonavos r. viešoji biblioteka
Erika Rapolienė Buhalterė 8 349 50104 erika.rapoliene@jonava.lt 412
Reda Kisieliūtė Buhalterė 8 349 20787 reda.kisieliute@jonava.lt 420
Aušra Novikova Buhalterė 8 349 50882 ausra.novikova@jonava.lt 411
Anastasija Treščenkina Buhalterė 8 349 52725 anastasija.trescenkina@jonava.lt 422
Eugenija Maciulevičienė Buhalterė 8 349 50024 eugenija.maciuleviciene@jonava.lt 421
Gražina Mikutėnienė Buhalterė 8 349 54737 grazina.mikuteniene@jonava.lt 419
Karolina Tamulytė Buhalterė 8 349 50024 karolina.tamulyte@jonava.lt 421
Violeta Veličkienė Buhalterė 8 349 50882 violeta.velickiene@jonava.lt 411
Buhalterė 8 349 53255 403
Gabrielė Balkutė Buhalterė 8 349 20787 gabriele.balkute@jonava.lt 420
Asta Trečiokaitė Buhalterė 8 637 05524 asta.treciokaite@jonava.lt Jonavos r. kultūros centras
Gitana Pečiūrienė Buhalterė 8 349 52725 gitana.peciuriene@jonava.lt 422
Janina Bartusevičienė Buhalterė 8 349 49469 janina.bartuseviciene@jonava.lt Kulvos seniūnija
Lina Redkinienė Buhalterė 8 349 53255 lina.redkiniene@jonava.lt 403
Daiva Škapova Vyresnioji specialistė 8 349 20787 daiva.skapova@jonava.lt 420
Aušra Rudzinskienė Buhalterė apskaitininkė 8 349 53255 ausra.rudzinskiene@jonava.lt 403
Sandra Vikšraitienė Buhalterė 8 349 54737 sandra.viksraitiene@jonava.lt 419
Lionė Sargelienė Buhalterė 8 349 53255 lione.sargeliene@jonava.lt 403
Julija Skripnik Buhalterė 8 349 50104 julija.skripnik@jonava.lt 412

Civilinės metrikacijos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Valė Baltonienė Vedėja 8 349 50071 vale.baltoniene@jonava.lt 123
Audronė Stanislauskienė Vyresn. specialistė 8 349 50071 audrone.stanislauskiene@jonava.lt 123
Jovita Maciulevičienė Politikos ir administravimo specialistas 8 349 50071 jovita.maciuleviciene@jonava.lt 123
Elvyra Drangauskienė Politikos ir administravimo specialistas 8 349 50740 elvyra.drangauskiene@jonava.lt 105

Bendrasis skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Aira Kaunietė Vedėja 8 349 58740 aira.kauniete@jonava.lt 209
Valda Koženiauskienė Vyr. specialistė 8 349 50001 valda.kozeniauskiene@jonava.lt 211
Jekaterina Liutkienė Vyr. specialistė 8 349 61394 jekaterina.liutkiene@jonava.lt 220
Evaldas Utyra Atsakymų į užklausas ir informavimo tarnautojas 8 349 20709 evaldas.utyra@jonava.lt 212
Brigita Šlepetienė Vyresnioji sekretorė 8 349 61040 brigita.slepetiene@jonava.lt 217
Agnė Gražulytė Archyvo tvarkytoja 8 349 59813 agne.grazulyte@jonava.lt Chemikų g. 136
Irena Misiūnienė Klientų aptarnavimo tarnautoja 8 349 50154 irena.misiuniene@jonava.lt 124
Violeta Šaltytė Archyvo tvarkytoja 8 349 59813 violeta.saltyte@jonava.lt Chemikų g. 136
Lina Trinkūnienė Klientų aptarnavimo tarnautoja 8 349 50154 lina.trinkuniene@jonava.lt 124
Ramūnas Židžiūnas Kompiuterinių sistemų specialistas 8 349 20025 ramunas.zidziunas@jonava.lt 106
Saulius Balandis Kompiuterinių sistemų specialistas 8 349 50177 saulius.balandis@jonava.lt 106
Vygandas Žentelis Kompiuterinių sistemų specialistas (mokyklų) 8 677 74311 vygandas.zentelis@jonava.lt | mokyklos@jonava.lt 100
Linas Mecelis Kompiuterininkas (mokyklų) 8 612 79035 linas.mecelis@jonava.lt | mokyklos@jonava.lt 100
Augutis Paulauskas Tarnautojas, atliekantis bendras funkcijas 8 349 50034 augutis.paulauskas@jonava.lt r1
Mindaugas Juknys Ūkvedys 8 349 59182 mindaugas.juknys@jonava.lt r2
Česlovas Nacevičius Automobilio vairuotojas 8 349 59182 r2
Arvydas Žukauskas Automobilio vairuotojas 8 349 59182 r2
Budėtojas 8 349 50154 sargai@jonava.lt -

Turto ir aplinkos apsaugos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Jolita Gumaniukienė Vedėjas 8 349 61056 jolita.gumaniukiene@jonava.lt 213
Ona Plėštienė Vyr. specialistė 8 349 50077 onute.plestiene@jonava.lt 314
Rasa Kasputienė Vyr. specialistė 8 349 50106 rasa.kasputiene@jonava.lt 315
Sandra Mačiulienė Vyr. specialistas 8 349 20040 sandra.maciuliene@jonava.lt 314
Karolina Kazakevičienė Vyr. specialistė 8 349 50190 karolina.kazakeviciene@jonava.lt 107
Živilė Besevičienė Vyr. specialistė 8 349 20008 zivile.beseviciene@jonava.lt 321
Danguolė Keršienė Ekologė 8 349 20704 danguole.kersiene@jonava.lt 321

Finansų ir biudžeto skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Danutė Petronienė Vedėja 8 349 50068 danute.petroniene@jonava.lt 313
Janina Mažuolienė Vyr. specialistė 8 349 50094 janina.mazuoliene@jonava.lt 312
Jūratė Drungilienė Vyr. specialistė 8 349 54046 jurate.drungiliene@jonava.lt 311
Asta Jastrumskienė Vyr. specialistė 8 349 50094 asta.jastrumskiene@jonava.lt 312
Marytė Jankauskienė Vyr. specialistė 8 349 54046 maryte.jankauskiene@jonava.lt 311

Statybos, remonto ir architektūros skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Mantas Petrauskas Vedėjas 8 349 50966 mantas.petrauskas@jonava.lt 108
Valdas Rėklaitis Vyresn. specialistas 8 349 50966 valdas.reklaitis@jonava.lt 108
Vilma Petkuvienė Vyr. specialistė 8 349 20029 vilma.petkuviene@jonava.lt 110
Jolanta Gataveckienė Vyr. specialistė 8 349 20029 jolanta.gataveckiene@jonava.lt 110
Eglė Pinkevičienė Vyr. specialistė 8 349 61347 egle.pinkeviciene@jonava.lt 110
Vaidas Zakarauskas Vyr. architektas 8 349 35338 vaidas.zakarauskas@jonava.lt 427
Jolanta Daunorienė Vyr. specialistė (teritorijų planavimas) 8 349 20705 jolanta.daunoriene@jonava.lt 428
Judita Gaidukevičienė Vyr. specialistė (specialieji architektūros reikalavimai, statybą leidžiantys dokumentai, želdynai) 8 349 53821 judita.gaidukeviciene@jonava.lt 428B
Vyr. specialistas 8 349 20026 428A
Eglė Galimovienė Vyr. specialistė (topografija) 8 349 50059 egle.galimoviene@jonava.lt 429
Edita Jakutienė Vyr. specialistė 8 349 50196 edita.jakutiene@jonava.lt 430
Erika Glinskaitė Vyr. specialistė 8 349 50059 erika.glinskaite@jonava.lt 429

Socialinės paramos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Daiva Ūselienė Vedėja 8 349 50142 daiva.useliene@jonava.lt 116
Vida Stankevičienė Vyr. specialistė 8 349 50142 vida.stankeviciene@jonava.lt 117
Audronė Šopytė Vyresn. specialistė 8 349 54669 audrone.sopyte@jonava.lt 119
Svetlana Klimova Socialinių išmokų specialistas 8 349 54669 svetlana.klimova@jonava.lt 119
Vitalija Bagdonavičienė Socialinių išmokų specialistas 8 349 50032 vitalija.bagdonaviciene@jonava.lt 118
Alina Lukauskienė Vyriausioji specialistė 8 349 50032 alina.lukauskiene@jonava.lt 118
Daiva Aleknavičienė Vyriausioji specialistė 8 349 50170 daiva.aleknaviciene@jonava.lt 104
Aldona Nacevičienė Vyresn. specialistė 8 349 50300 aldona.naceviciene@jonava.lt 121
Giedrė Pinkevičienė Vyriausioji specialistė 8 349 50032 giedre.pinkeviciene@jonava.lt 118
Rūta Mačiulytė Socialinių išmokų specialistas 8 349 50032 ruta.maciulyte@jonava.lt 121
Viktorija Budrė Socialinių išmokų specialistas 8 349 50211 viktorija.budre@jonava.lt 102
Kristina Graudinienė Socialinių išmokų specialistas 8 349 50211 kristina.graudiniene@jonava.lt 102
Socialinės rūpybos specialistas 8 349 50142 117
Darius Freimontas Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje) 8 349 49648 darius.freimontas@jonava.lt Bukonių seniūnija
Agnė Gertman Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje) 8 349 73317
8 681 11530
agne.gertman@jonava.lt Ruklos seniūnija
Laima Jaščemskienė Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje) 8 349 78032 laima.jascemskiene@jonava.lt Šveicarijos seniūnija
Jadvyga Maselaitienė Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje) 8 349 78049 jadvyga.maselaitiene@jonava.lt Žeimių seniūnija
Liudmila Narkevičienė Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje) 8 349 49280 liudmila.narkeviciene@jonava.lt Užusalių seniūnija
Maja Petrova Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje) 8 349 48418 maja.petrova@jonava.lt Šilų seniūnija
Daiva Pauplienė Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje) 8 349 35336 daiva.paupliene@jonava.lt Upninkų seniūnija
Jolita Gudonavičienė Socialinių išmokų specialistas (dirbantis seniūnijoje) 8 349 49338 jolita.gudonaviciene@jonava.lt Kulvos seniūnija

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Agnė Šalomskė Vedėja 8 349 50173 agne.salomske@jonava.lt 201
Aksana Zacharova Vyriausioji specialistė 8 349 50173 aksana.zacharova@jonava.lt 202
Gitana Gulevienė Vyriausioji specialistė 8 349 50173 gitana.guleviene@jonava.lt 202
Daiva Bradauskienė Vyriausioji specialistė 8 349 61196 daiva.bradauskienė@jonava.lt 404
Vilma Matijošaitienė Vyriausioji specialistė 8 349 61196 vilma.matijosaitiene@jonava.lt 404

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Vytautas Žebrauskas Vedėjas 8 349 50039 vytautas.zebrauskas@jonava.lt 307
Danguolė Deikienė Vyr. specialistė 8 349 50044 danguole.deikiene@jonava.lt 305
Danutė Ragelienė Vyr. specialistė 8 349 50044 danute.rageliene@jonava.lt 305
Jolita Gečiauskienė Vyr. specialistė 8 349 50099 jolita.geciauskiene@jonava.lt 306
Violeta Kolesnikienė Vyr. specialistė 8 349 50062 violeta.kolesnikiene@jonava.lt 308
Vilma Dobrovolskienė Vyr. specialistė 8 349 50062 vilma.dobrovolskiene@jonava.lt 308
Lina Paulavičienė Vyr. specialistė 8 349 50221 lina.paulaviciene@jonava.lt 306

Teisės ir personalo skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Justas Budriūnas Skyriaus vedėjas 8 349 50086 justas.budriunas@jonava.lt 205
Kristina Siniauskienė Vyr. specialistė (teisininkė) 8 349 50778 kristina.siniauskiene@jonava.lt 214
Kristina Reicenštein Vyriausioji specialistė (pirminė teisinė pagalba) 8 349 50095 kristina.reicenstein@jonava.lt 310
Inga Mačiulė Vyr. specialistė 8 349 50086 inga.maciule@jonava.lt 215
Sigita Čepienė Vyresn. specialistė 8 349 50086 sigita.cepiene@jonava.lt 215

Viešųjų pirkimų skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Sandra Rusonienė Skyriaus vedėja 8 349 53805 sandra.rusoniene@jonava.lt 317
Auksė Kumponienė Vyr. specialistė 8 349 47562 aukse.kumponiene@jonava.lt 302
Vitalija Gelažienė Vyr. specialistė 8 349 47562 vitalija.gelaziene@jonava.lt 302
Monika Zaleckytė Vyr. specialistas 8 349 47562 monika.zaleckyte@jonava.lt 302

Viešosios tvarkos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Andrius Venckus Vedėjas 8 349 20707 andrius.venckus@jonava.lt| vts@jonava.lt 309
Aušra Jakimavičienė Vyriausioji specialistė 8 349 59157 ausra.jakimaviciene@jonava.lt | vts@jonava.lt 303
Mantas Mikulėnas Specialistas 8 349 59157 mantas.mikulenas@jonava.lt| vts@jonava.lt 303
Vaclovas Ramaška Specialistas 8 349 59157 vaclovas.ramaska@jonava.lt| vts@jonava.lt 303

Žemės ūkio skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Jonas Marčiukaitis Vedėjas 8 349 50002 jonas.marciukaitis@jonava.lt 316
Mindaugas Skorupskas Vyresn. specialistas (techninei priežiūrai) 8 349 50002 mindaugas.skorupskas@jonava.lt 316
Jurgita Smilingienė Žemės ūkio specialistas 8 349 54673 jurgita.smilingiene@jonava.lt 320
Mindaugas Gritėnas Vyr. specialistas 8 349 50162 mindaugas.gritenas@jonava.lt 423
Vyresn. specialistas 8-349-54673 319
Vitalija Šafronienė Žemės ūkio specialistė 8 349 50221 vitalija.safroniene@jonava.lt 401
Audronė Stankevičienė Žemės ūkio specialistė 8 349 50221 audrone.stankeviciene@jonava.lt 401

Pareigybės nepriklausančios skyriams

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Renata Merfeldienė Vyr. specialistas (savivaldybės gydytoja) 8 349 50193 renata.merfeldiene@jonava.lt 415
Daiva Skebienė Vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) 8 349 50193 daiva.skebiene@jonava.lt 415
Vestina Jakučiūnienė Vyr. specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) 8 349 20706 vestina.jakuciuniene@jonava.lt 405

Jonavos miesto seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Jonavos miesto seniūnijos seniūnas 8 349 60488 114
Regina Zaleckienė Politikos ir administravimo specialistas 8 349 60488 regina.zaleckiene@jonava.lt 115
Tautvydas Pabrinkis Vyriausiasis specialistas 8 349 50042 tautvydas.pabrinkis@jonava.lt 113
Agnė Godliauskė Politikos ir administravimo specialistas 8 349 20048 agne.godliauske@jonava.lt 113

Bukonių seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Arturas Narkevičius Bukonių seniūnijos seniūnas 8 349 49647 arturas.narkevicius@jonava.lt
Nijolė Mockienė Vyriausioji specialistė 8 349 49647 nijole.mockiene@jonava.lt
Almantas Darčkus Komunalinio ūkio vadovas 8 349 49648 almantas.darckus@jonava.lt
Jūratė Vensbergienė Visuomenei naudingos veiklos organizatorė, specialistė 8 349 49648 jurate.vensbergiene@jonava.lt
Janina Sinkevičienė Valytoja

Šveicarijos seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Algirdas Paplonskis Šveicarijos seniūnijos seniūnas (8 349) 471 17
(8 687) 424 19
algirdas.paplonskis@jonava.lt
Gintarė Vaiciekavičiūtė Vyriausioji specialistė (8 349) 780 31 gintare.vaiciekaviciute@jonava.lt
Eglė Lisovskė Visuomenei naudingos veiklos organizatorė (8 349) 780 31 egle.lisovske@jonava.lt
Valdas Zinys Sporto organizatorius (8 349) 780 31
Dimitrijus Reinikovas Viešojo ūkio specialistas (8 652) 320 69
Arūnas Tarutis Darbininkas

Kulvos seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Ramūnas Gudonavičius Kulvos seniūnijos seniūnas (8 349) 494 70 ramunas.gudonavicius@jonava.lt
Laura Navickienė Vyriausioji specialistė (8 349) 494 17 laura.navickiene@jonava.lt
Virginija Gecevičienė Naudingos veiklos organizatorė (8 349) 494 69 virginija.geceviciene@jonava.lt
Valerijus Radionovas Viešojo ūkio specialistas 8 652 32036

Ruklos seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Vilma Akvilė Karoblienė Ruklos seniūnijos seniūnė (8 349) 731 01 vilma-akvile.karobliene@jonava.lt
Dovilė Survilaitė Vyriausioji specialistė (8 349) 731 01 dovile.survilaite@jonava.lt
Joana Tarasevičienė Specialistė (8 349) 731 01 joana.taraseviciene@jonava.lt
Julija Tamošiūnienė Specialistė (8 349) 731 01 julija.tamosiuniene@jonava.lt

Šilų seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Valeras Mikalauskas Šilų seniūnijos seniūnas 8 349 48417 valeras.mikalauskas@jonava.lt
Zoja Kravčenko Vyriausioji specialistė (8 349) 484 17 zoja.kravcenko@jonava.lt
Liudas Ričardas Palevičius Viešojo ūkio specialistas (8 685) 160 29 liudasricardas.palevicius@jonava.lt
Rita Marozaitė Naudingos veiklos organizatorius 8 349 48417 rita.marozaite@jonava.lt

Upninkų seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Lolita Nekrošienė Upninkų seniūnijos seniūnė (8 349) 359 37 lolita.nekrosiene@jonava.lt
Jūratė Auglienė Vyriausioji specialistė (8 349) 353 37 jurate.augliene@jonava.lt
Laima Pabriežienė Sporto organizatorė (8 349) 353 37
Vida Novikova Viešojo ūkio specialistė (8 349) 358 60 vida.novikova@jonava.lt
Nijolė Doveikienė Visuomenei naudingos veiklos organizatorė (8 349) 353 36 nijole.doveikiene@jonava.lt
Jonas Marcinauskas Traktorininkas
Genė Mockienė Valytoja
Milda Ščavinskienė Kapinių prižiūrėtoja
Milda Ščavinskienė Darbininkė
Vladas Vaitkevičius Darbininkas

Užusalių seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Rolandas Skuja Užusalių seniūnijos seniūnas (8 349) 492 17
(8 609) 974 00
rolandas.skuja@jonava.lt
Danguolė Karnylienė Vyriausioji specialistė (8 349) 492 67
(8 673) 308 82
danguole.karnyliene@jonava.lt
Lena Otovčic Naudingos veiklos organizatorė (8 349) 492 80 lena.otovcic@jonava.lt
Anatolijus Maliavskis Sporto organizatorius (8 650) 502 22 anatolijus.maliavskis@jonava.lt
Žydrūnė Medvedevienė Viešojo ūkio specialistė (8 603) 13 993 zydrune.medvedeviene@jonava.lt
Algimantas Baliulevičius Traktorininkas, šaltkalvis
Lena Otovčic Valytoja

Žeimių seniūnija

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Faustas Pilipavičius Žeimių seniūnijos seniūnas 8 (349) 780 48
8 (686) 16035
faustas.pilipavicius@jonava.lt
Danutė Šeškienė Vyriausioji specialistė 8 (349) 780 47
8 (652) 208 23
danute.seskiene@jonava.lt
Algimantas Šeškas Viešojo ūkio specialistas 8 (349) 780 49
8 (682) 192 47
algimantas.seskas@jonava.lt
Aleksandras Janovskis Sporto organizatorius
Diana Sedelskienė Pirties darbininkė,valytoja
Valentas Trukšaninas Šaltkalvis
Algimantas Balsevičius Traktorininkas
Artūras Gudliauskas Kapų sargas 8 (601) 55301
Saulius Boreišis Darbininkas
Rita Kerbelienė Sporto salės valytoja

Sekretoriatas

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El.Paštas Kabinetas
Gražina Paulauskienė Vyr. specialistė 8 349 50139 grazina.paulauskiene@jonava.lt 203
Lina Šidlauskienė Vyr. specialistė 8 349 50139 lina.sidlauskiene@jonava.lt 203
Kristina Lukoševičiūtė Vyr. specialistė 8 349 50139 kristina.lukoseviciute@jonava.lt 203