INFORMUOKITE APIE GALIMUS KORUPCINIUS PAŽEIDIMUS

Apie galimos korupcijos atvejus galite informuoti Antikorupcijos komisijos nemokama pasitikėjimo telefono linija  8 800 101 05; elektroniniu paštu: antikorupcine.komisija@jonava.lt  arba atnešti informaciją į Jonavos rajono savivaldybę (pirmojo aukšto vestibiulyje yra įrengta dėžutė).

Gauta informacija bus laikoma konfidenciali.

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.


Antikorupcijos komisija:

SUDĖTIS

NUOSTATAI

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

Nuo 2020-01-01 įsigaliojo naujos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (VTEKĮ) redakcijos.

Pagal naująją tvarką, kaip ir anksčiau, išlieka būtinybė visuomet nurodyti visas savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietes bei pareigas. Tarp privalomų deklaruoti duomenų (nepriklausomai nuo to, ar jie kelia interesų konfliktą) išlieka ir dalyvavimas juridiniame asmenyje. Keičiasi tai, kad nuo šiol bus privalu deklaruoti tik tuos juridinius asmenis, kurių veiklai deklaruojantysis bei jo ar jos antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis dalyvio teisėmis. Visa kita deklaracijos dalis nuo sausio – duomenys, kuriuos nurodyti reikės tik tais atvejais, jei jie sudarys deklaruojančiojo privatų interesą.

VTEK svetainėje, adresu https://www.vtek.lt/#dirbantiems patalpinta besikeičianti situacijų informacija, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktu.

SVARBI INFORMACIJA VISIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS, SUSIJUSIEMS SU VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS:

Jūs neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojama nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.

PASITIKRINTI DEKLARACIJAS galite adresu svetainėje https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

BENDRA INFORMACIJA:

Deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu); pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ po išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo; deklaracijos teikiamos per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą; tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu.

Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turi ir visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

VTEK atmintinė ir skrajutė

VTEK rekomendacijos „KAIP BENDRAUTI SU LOBISTAIS"

Daugiau informacijos: https://www.vtek.lt/ 

KOVOS SU KORUPCIJA PREVENCIJOS ATMINTINĖ

Atmintinės tikslas - paraginti Jonavos rajono savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus nedelsiant...

data2011-11-08
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE SAUSIO MĖNESĮ

Posėdžio metu komisijos pirmininkas Algimantas Dabašinskas pristatė Jonavos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos už 2012 m. ataskaitą, skirtą LR Specialiųjų tyrimų...

data2013-01-30
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2012 M. SPALIO MĖNESĮ

Antikorupcijos komisijos posėdžio (pirmininkas Algimantas Dabašinskas), įvykusio š. m. spalio 30 d., buvo apsvarstytas iš LR Specialiųjų tyrimų tarnybos atsiųstas rekomendacinio pobūdžio raštas...

data2012-11-12
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2012 M. LIEPOS MĖNESĮ

              2012 m. kovo mėnesį vykusio posėdžio metu buvo išklausyta ir pritarta Viešųjų pirkimų skyriaus ataskaitai apie...

data2012-07-27
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2012 M. KOVO MĖNESĮ

2012 m. kovo mėnesį vykusio posėdžio metu buvo išklausyta ir patvirtinta Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2011 m. II pusmetį, kurią pateikė atsakingas...

data2012-03-09
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2012 M. SAUSIO MĖNESĮ

2012 m. sausio mėnesį vykusio Antikorupcijos komisijos posėdžio metu buvo svarstyta Antikorupcijos komisijos veiklos 2011 metais ataskaita; svarstytas Jonavos rajono savivaldybės ir jos...

data2012-02-06
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2011 METUS

Nauja Jonavos rajono savivaldybės antikorupcijos komisija sudaryta 2011-04-28 rajono tarybos sprendimu Nr. 1TS-153 (ankstesnė Antikorupcijos komisija sudaryta rajono tarybos 2009-05-28 posėdžio...

data2012-02-01
KORUPCIJOS PREVENCIJA IR JOS PRIEMONIŲ PRAKTINIS TAIKYMAS SAVIVALDOJE

Tokia tema Druskininkuose vykusio seminaro metu paskaitą skaitė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos lektorius Gediminas Sakalauskas. Šiame Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo...

data2011-12-13
PAMINĖJO TARPTAUTINĘ ANTIKORUPCIJOS DIENĄ

Minint Tarptautinę antikorupcijos dieną Šveicarijos pagrindinėje mokykloje lankėsi Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys, Antikorupcijos komisijos pirmininkas Algimantas Dabašinskas. ...

data2011-12-08
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2011 M. LAPKRIČIO MĖNESĮ

2011 m. lapkričio mėnesį vykusio Antikorupcijos komisijos posėdžio metu buvo analizuota korupcijos pasireiškimo tikimybė viešųjų pirkimų srityje bei Korupcijos prevencijos programos...

data2011-11-15