INFORMUOKITE APIE GALIMUS KORUPCINIUS PAŽEIDIMUS

Apie galimos korupcijos atvejus galite informuoti Antikorupcijos komisijos nemokama pasitikėjimo telefono linija  8 800 101 05; elektroniniu paštu: antikorupcine.komisija@jonava.lt  arba atnešti informaciją į Jonavos rajono savivaldybę (pirmojo aukšto vestibiulyje yra įrengta dėžutė).

Gauta informacija bus laikoma konfidenciali.

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.


Antikorupcijos komisija:

SUDĖTIS

NUOSTATAI

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

Nuo 2020-01-01 įsigaliojo naujos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (VTEKĮ) redakcijos.

Pagal naująją tvarką, kaip ir anksčiau, išlieka būtinybė visuomet nurodyti visas savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietes bei pareigas. Tarp privalomų deklaruoti duomenų (nepriklausomai nuo to, ar jie kelia interesų konfliktą) išlieka ir dalyvavimas juridiniame asmenyje. Keičiasi tai, kad nuo šiol bus privalu deklaruoti tik tuos juridinius asmenis, kurių veiklai deklaruojantysis bei jo ar jos antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis dalyvio teisėmis. Visa kita deklaracijos dalis nuo sausio – duomenys, kuriuos nurodyti reikės tik tais atvejais, jei jie sudarys deklaruojančiojo privatų interesą.

VTEK svetainėje, adresu https://www.vtek.lt/#dirbantiems patalpinta besikeičianti situacijų informacija, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktu.

SVARBI INFORMACIJA VISIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS, SUSIJUSIEMS SU VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS:

Jūs neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojama nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.

PASITIKRINTI DEKLARACIJAS galite adresu svetainėje https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

BENDRA INFORMACIJA:

Deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu); pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ po išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo; deklaracijos teikiamos per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą; tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu.

Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turi ir visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

VTEK atmintinė ir skrajutė

VTEK rekomendacijos „KAIP BENDRAUTI SU LOBISTAIS"

Daugiau informacijos: https://www.vtek.lt/ 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2009 METUS

Jonavos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija sudaryta bei patvirtinti nuostatai rajono Tarybos 2009-05-28 posėdžio metu (Nr.1TS-161). 2009-07-23 (Nr.1TS-223) patvirtinta 2009-2011 m....

data2011-01-20
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2010 METUS

Jonavos rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija sudaryta bei patvirtinti nuostatai rajono Tarybos 2009-05-28 posėdžio metu (Nr.1TS-161). 2009-07-23 (Nr.1TS-223) patvirtinta 2009-2011 m....

data2011-02-03
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2011 M. LIEPOS MĖNESĮ

Antikorupcijos komisijos posėdžio metu buvo išanalizuota Ekonomikos ir turto skyriaus pateikta informacija apie suteiktas ir negrąžintas paskolas iš Smulkaus ir vidutinio verslo ir ūkininkų...

data2011-07-21
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2011 M. GEGUŽĘ

  Posėdžio metu buvo išrinktas Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas.  Pirmininkui Algimantui Dabašinskui pasiūlius Artūrą Neimontą, dauguma kandidatūrai pritarė.   ...

data2011-06-03
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2011 M. GEGUŽĖS MĖNESĮ

            Neseniai įvykusiame Antikorupcijos komisijos posėdyje jos pirmininku balsų dauguma antrai kadencijai išrinktas Algimantas...

data2011-05-10
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDIS 2011 M. SAUSIO MĖNESĮ

            Š. m. sausio mėnesį vykusio posėdžio metu buvo svarstyti šie klausimai: tikslintas Korupcijos prevencijos programos priemonių...

data2011-02-01
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2011 M. KOVO MĖNESĮ

Š.m. kovo mėnesį vykusio Antikorupcijos komisijos posėdžio metu buvo patvirtinta komisijos veiklos  ataskaita už 2010 metus. Antikorupcijos komisija 2010 m. į posėdžius rinkosi 6...

data2011-03-29
PIRMASIS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDIS

2009-06-19   Neseniai į pirmąjį posėdį rinkosi Jonavos r. savivaldybės antikorupcijos komisija: Gintautas Brukas, Algimantas...

data2011-01-19
ANTRAJAME ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE

2009-07-13   Š.m. liepos 8 d. Antikorupcijos komisija, susirinkusi į posėdį, aptarė administracijos direktoriaus Remigijaus Osausko...

data2011-01-19
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE RUGSĖJO MĖNESĮ

2009-09-11   Praėjusį trečiadienį vykusiame Antikorupcijos komisijos posėdyje buvo aptarta, kaip įvykdyti liepos mėnesį priimti...

data2011-01-19