INFORMUOKITE APIE GALIMUS KORUPCINIUS PAŽEIDIMUS

Apie galimos korupcijos atvejus galite informuoti Antikorupcijos komisijos nemokama pasitikėjimo telefono linija  8 800 101 05; elektroniniu paštu: antikorupcine.komisija@jonava.lt  arba atnešti informaciją į Jonavos rajono savivaldybę (pirmojo aukšto vestibiulyje yra įrengta dėžutė).

Gauta informacija bus laikoma konfidenciali.

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio –  priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.


Antikorupcijos komisija:

SUDĖTIS

NUOSTATAI

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

Nuo 2020-01-01 įsigaliojo naujos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (VTEKĮ) redakcijos.

Pagal naująją tvarką, kaip ir anksčiau, išlieka būtinybė visuomet nurodyti visas savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietes bei pareigas. Tarp privalomų deklaruoti duomenų (nepriklausomai nuo to, ar jie kelia interesų konfliktą) išlieka ir dalyvavimas juridiniame asmenyje. Keičiasi tai, kad nuo šiol bus privalu deklaruoti tik tuos juridinius asmenis, kurių veiklai deklaruojantysis bei jo ar jos antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis dalyvio teisėmis. Visa kita deklaracijos dalis nuo sausio – duomenys, kuriuos nurodyti reikės tik tais atvejais, jei jie sudarys deklaruojančiojo privatų interesą.

VTEK svetainėje, adresu https://www.vtek.lt/#dirbantiems patalpinta besikeičianti situacijų informacija, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktu.

SVARBI INFORMACIJA VISIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS, SUSIJUSIEMS SU VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS:

Jūs neprivalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau rekomenduojama nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją ir, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.

PASITIKRINTI DEKLARACIJAS galite adresu svetainėje https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

BENDRA INFORMACIJA:

Deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu); pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ po išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo; deklaracijos teikiamos per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą; tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu.

Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turi ir visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

VTEK atmintinė ir skrajutė

VTEK rekomendacijos „KAIP BENDRAUTI SU LOBISTAIS"

Daugiau informacijos: https://www.vtek.lt/ 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE LAPKRIČIO MĖNESĮ

2009-11-17   Š.m. lapkričio 12 d. įvyko Antikorupcijos komisijos posėdis, kurio metu buvo išklausyta Viešųjų pirkimų ir informatikos...

data2011-01-19
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2010 M. SAUSIO MĖNESĮ

2010-01-12    Š. m. sausio mėnesį įvykusio Antikorupcijos komisijos posėdžio metu buvo svarstytas komisijos pirmininkui...

data2011-01-19
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOJE 2010 M. VASARIO MĖNESĮ

2010-02-24    2010 m. vasario mėnesį vykusio posėdžio metu buvo svarstytas rajono Tarybos nario Žygimanto Žalnerausko...

data2011-01-19
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOJE 2010 M. KOVO MĖNESĮ

2010-03-22    Posėdžio metu buvo svarstyta keletas klausimų. Komisijos pirmininkas Algimantas Dabašinskas pateikė gautą...

data2011-01-19
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2010 M. BIRŽELIO MĖNESĮ

2010-06-29   Eilinio Antikorupcijos komisijos posėdžio metu jos nariai buvo supažindinti su iš Valstybės tarnybos departamento...

data2011-01-19
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2010 M. SPALIO MĖNESĮ

2010-10-14    Spalio mėnesį vykusio Antikorupcijos komisijos posėdžio metu nagrinėta, kaip vykdomas Kovos su korupcija priemonių...

data2011-01-19
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDYJE 2010 M. LAPKRIČIO MĖNESĮ

2010-12-09   Š.m. lapkričio mėnesį vykusio Antikorupcijos komisijos posėdžio metu buvo analizuota, kaip vykdomi 2010 m. spalio...

data2011-01-19
KONFERENCIJA TARPTAUTINEI ANTIKORUPCIJOS DIENAI

2010-12-09    Praėjusį trečiadienį LR Seimo Antikorupcijos komisija surengė konferenciją „Korupcijos prevencija – skaidrumo...

data2011-01-19