Navigacija

Leidimo (-ų) vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu (-ais) galiojimo panaikinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo (-ų) vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu (-ais) galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Rajono savivaldybės administracija priima sprendimą panaikinti leidimo galiojimą, jeigu:

1. vežėjas atsisako vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu.

2. vežėjas atsisako vežti keleivius pakeistu maršrutu.

3. panaikinamas maršrutas. 
Atnaujinimo data 2019-11-13
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksas;

2. Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-02-14 įsakymas Nr. 3-62).

3. 2015-12-29 rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 13B-1881 ,,Dėl leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transport maršrutais".
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia nustatytos formos prašymą panaikinti leidimą (-us) vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu (-ais) (žr. aprašymo 12 punktas).
Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus

vyr. specialistė Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt
Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1. Vežėjui atsisakius vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu, leidimas panaikinamas praėjus 3 mėn. nuo pranešimo panaikinti leidimą gavimo datos. Jei rajono savivaldybė nusprendžia panaikinti maršrutą šis terminas sutrumpinamas iki 1 mėn. termino arba kito rajono savivaldybės administracijos ir vežėjo susitarto termino;

2. Vežėjui atsisakius vežti keleivius pakeistu maršrutu leidimas panaikinamas praėjus 3 mėn. nuo pranešimo panaikinti leidimą gavimo datos;

3. Panaikinus maršrutą, leidimas panaikinamas praėjus 1 mėn. nuo pranešimo apie maršruto panaikinimą išsiuntimo vežėjui registruotu laišku dienos arba per kitą rajono savivaldybės administracijos ir vežėjo susitartą terminą.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti