Leidimo kasinėti išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo kasinėti išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Planuojant vykdyti žemės kasimo darbus valstybinėje žemėje, privalomas leidimas, kurį išduoda seniūnija. Paslauga apima leidimo žemės kasimo darbams išdavimą.
Atnaujinimo data 2019-12-06
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-21 įsakymas Nr. D1-629 „Dėl statybos techninio reglamento STR. 1.07.02:2005 „Žemės darbai" patvirtinimo";

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B2A48CA02F02

2. 2011 m. spalio 27 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-338 patvirtintos Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Jonavos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo taisyklės;

https://www.jonava.lt/teises-aktai?p_p_id=documents_WAR_Documentsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_documents_WAR_Documentsportlet_action=show_details&_documents_WAR_Documentsportlet_documentNo=7703

3. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 d. sprendimas  Nr. 1 TS -292 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo";

https://www.jonava.lt/teises-aktai?p_p_id=documents_WAR_Documentsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_documents_WAR_Documentsportlet_action=show_details&_documents_WAR_Documentsportlet_documentNo=15690

4. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.  gruodžio 03 d.  Nr. 13B-1555 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos administruojamų vietinių rinkliavų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo".

https://www.jonava.lt/teises-aktai?p_p_id=documents_WAR_Documentsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_documents_WAR_Documentsportlet_action=show_details&_documents_WAR_Documentsportlet_documentNo=26095

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Rašytinis prašymas (1 priedas  ).

Darbų vykdymo projektas arba – avarijos šalinimo atveju – vietovės planas (planą paprastai turi avariją šalinančios įmonės).

Suderinimo dokumentai su suinteresuotomis institucijomis (įmonėmis, turinčiomis komunikacijų planuojamoje kasti žemėje).

Vietinės rinkliavos už kasimo darbus sumokėjimo kvitas.

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bukonių seniūnija

Ukmergės g. 22, Bukonių k., Bukonių sen., Jonavos r., LT-55148

Bukonių seniūnijos vyriausioji specialistė Nijolė Mockienė,

tel. (8 349) 49647,

el. p. nijole.mockiene@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnija

Žeimių g. 13, Jonava, LT-55158

Jonavos miesto seniūnijos vyriausiasis specialistas Tautvydas Pabrinkis,

tel. (8 349) 50042,

el. p. tautvydas.pabrinkis@jonava.lt

Kulvos seniūnija

Tarybų g. 2, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos r.

Kulvos seniūnijos vyriausioji specialistė Laura Navickienė,

tel. (8 349) 49417,

el. p. laura.navickiene@jonava.lt

Ruklos seniūnija

Laumės g. 2 - 1B, Ruklos mstl., LT-55290

Ruklos seniūnijos vyriausioji specialistė Dovilė Survilaitė,

tel. (8 349) 73101,

el. p. dovile.survilaite@jonava.lt

Šilų seniūnija

Beržų g. 2, Šilų k., Šilų sen., Jonavos r.

Šilų seniūnijos vyriausioji specialistė Zoja Kravčenko,

tel. (8 349) 48417,

el. p. zoja.kravcenko@jonava.lt

Šveicarijos seniūnija

Pergalės g. 13, Šveicarijos k., Šveicarijos sen., Jonavos r.

Šveicarijos seniūnijos vyriausioji specialistė Edita Kulvietienė

tel. (8 349) 78031,

el. p. edita.kulvietiene@jonava.lt

Upninkų seniūnija

Jaunystės g. 7, Upninkų k., Jonavos r.

Upninkų seniūnijos vyriausioji specialistė Jūratė Auglienė,

tel. (8 349) 35337, 35937,

el. p. jurate.augliene@jonava.lt

Užusalių seniūnija

Saulės g. 9A, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r.

Užusalių seniūnijos vyriausioji specialistė Danguolė Karnylienė,

tel. (8 349) 49267,

el. p. danguole.karnyliene@jonava.lt

Žeimių seniūnija

Kauno g. 47, Žeimiai, Jonavos r., LT-55386

Žeimių seniūnijos vyriausioji specialistė Danutė Šeškienė,

tel. (8 349) 78047,

el. p. danute.seskiene@jonava.lt  

Administracinės paslaugos vadovas

Bukonių seniūnijos seniūnas Arturas Narkevičius,

tel. (8 349) 49647,

el. p. arturas.narkevicius@jonava.lt

Jonavos miesto seniūnijos seniūnas Povilas Beišys,

tel. (8 349) 60488,

el. p. povilas.beisys@jonava.lt

Kulvos seniūnijos seniūnas Ramūnas Gudonavičius,

tel. (8 349) 49470,

el. p. ramunas.gudonavicius@jonava.lt

Ruklos seniūnija

tel. (8 349) 73101,

el. p. ruklos.seniunija@jonava.lt

Šilų seniūnijos seniūnas Valeras Mikalauskas,

tel. (8 349) 48417,

el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt

Šveicarijos seniūnijos seniūnas Algirdas Paplonskis,

tel. (8 349) 47117,

el. p. algirdas.paplonskis@jonava.lt.

Upninkų seniūnija

tel. (8 349) 35937,

el. p.

Užusalių seniūnijos seniūnas Rolandas Skuja,

tel. (8 349) 49 217,

el. p. rolandas.skuja@jonava.lt

Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius,

tel. (8 349) 78048, 

el. p. faustas.pilipavicius@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Po suderinimo su suinteresuotomis institucijomis (surinkus parašus) – per vieną dieną.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 d. sprendimas Nr. 1 TS -292 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo".

Remiantis nustatytais įkainiais, įmoka mokama į Jonavos rajono savivaldybės biudžeto sąskaitą AB Luminor banke LT75 4010 0510 0429 2266banko kodas 40100.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) www.epaslaugos.lt
Gavėjas Jonavos rajono savivaldybės administracija
Sąskaitos numeris LT75 4010 0510 0429 2266
Įmokos kodas 146
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti