Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinama, jeigu įmonė keičia licencijoje nurodytą buveinės adresą, teisinę formą ar pavadinimą, tai pat kai keičiasi įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas).

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinama ir tais atvejais, kai rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką.

Atnaujinimo data 2020-02-03
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės  įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas  ,,Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1.Nustatytos formos paraišką dėl licencijos patikslinimo (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Dokumentus patvirtinančius pasikeitusius duomenis;

3. Licencijos originalą;

4. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją (jeigu keičiasi įmonės kodas, teisinė forma ir pavadinimas.;

5. Mokėjimo pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti orginalus.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus

vyr. specialistė Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 kalendorinės dienos (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 86 Eur.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija

Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas ,,Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52346

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti