Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas


Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams (toliau - juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.

Atnaujinimo data 2020-02-03
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas;

2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės (Vyriausybės 2012-12-05 nutarimas Nr. 1450).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas rajono savivaldybės administracijai pateikia:

1. Nustatytos formos paraišką dėl licencijos išdavimo  (žr. aprašymo 12 punktas);

2. Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu;

3. Mokėjimo pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Pateikiant dokumentų kopijas, būtina turėti orginalus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracija nustato ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis įsigyti licenciją:

1.Neturi mokestinės nepriemokos LR valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių baudų mokėjimas atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

2. Nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

3. Patikrina ar juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams yra įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių dėl bausmės skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, priimtų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – Baudžiamasis kodeksas) 199, 1991, 1992 ar 200 straipsnius, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos ar pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai;

4. Patikrina ar juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams yra įsiteisėjusių šių institucijų nutarimų dėl baudos skyrimo pagal Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalį ir iki 2015 m. liepos 1 d. priimtų nutarimų pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – Administracinių teisės pažeidimų kodeksas) 1632, 1733, 17312, 1852 ar 210 straipsnius už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos ar pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai;

5. Patikrina ar Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams yra įsiteisėjusių Lietuvos Respublikos muitinės nutarimų dėl baudos skyrimo pagal Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalį ir iki 2015 m. liepos 1 d. priimtų nutarimų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632, 1733, 17312, 1852 ar 210 straipsnius už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai. 

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus

vyr. specialistė Rasa Kasputienė

Tel.: (8 349) 50106

rasa.kasputiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Jolita Gumaniukienė

Tel.: (8 349) 61056

jolita.gumaniukiene@jonava.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų (nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliavos dydis yra 190 Eur.

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Gavėjo kodas: 188659752

Gavėjo bankas: AB bankas ,,Swedbank"

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Įmokos kodas: 52446

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą) Trečias dvipusis sąveikos lygis.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti