GAMYBOS PRAMONĖS PASTATO – EL. SKIRSTYKLA IR ELEKTROS ĮRENGINIŲ, GIRELĖS G. 9A JONAVOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus.

 

Pranešimas

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Pritarimas projektiniams pasiūlymams