PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS JONAVOS R. SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR JONAVOS R. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo

Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu Jonavos rajono savivaldybės viešąja biblioteka įgyvendino projektą Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir Jonavos rajono savivaldybės administracijoje" pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse".

Projektu buvo siekiama didinti visuomenės pasitenkinimą Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu.

Projekto eigoje įvykdytos šios veiklos:

- atliktas Jonavos rajono savivaldybės administracijos asmenų aptarnavimo procesų brandos tyrimas, gyventojų pasitenkinimo Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis tyrimas bei Jonavos rajono savivaldybės administracijos asmenų aptarnavimo pasitenkinimo tyrimas;

- įdiegtas Bendrojo vertinimo modelis Jonavos rajono savivaldybės administracijoje ir jos seniūnijose bei apmokyti darbuotojai jį diegti ir taikyti;

- parengta Jonavos rajono savivaldybės piliečių paslaugų Chartija;

- atlikta Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų teikiamų paslaugų procesų analizė ir parengti paslaugų tobulinimui reikalingi dokumentai bei apmokyti darbuotojai;

- įdiegta elektroninė Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos klientų aptarnavimo ir knygų apsaugos sistema.

Bendra projekto vertė pagal finansavimo sutartį yra 202 549,72 Eur, iš jų Europos socialinio fondo lėšos – 158 827,17  Eur, Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 43 722,55 Eur.