PROJEKTAS „DVIRAČIŲ TAKŲ PLĖTRA JONAVOS MIESTE (II ETAPAS)“

Dviračių takų plėtra Jonavos mieste (II etapas)

Europos regioninės plėtros fondo finansuojamas projektas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra", su Centrine projektų valdymo agentūra 2020 m. gegužės 20 d. pasirašė projekto „Dviračių takų plėtra Jonavos mieste (II etapas)" įgyvendinimo sutartį.

Projekto tikslas – pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas Jonavos mieste, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

Saugesnei aplinkai kurti, plėtoti patrauklią bei saugią infrastruktūrą dviratininkams ir pėstiesiems, suteikti postūmį dviračių transporto plėtrai ir kasdieniniam susisiekimui dviračiais, prisidėti prie oro taršos ir automobilių eismo intensyvumo mažinimo mieste, užtikrinti patogesnį susisiekimą su gyvenamąja vieta, darbo vieta AB "Achema" teritorijoje ar Ruklos miesteliu, planuojama įrengti dviračių-pėsčiųjų taką nuo tilto per Nerį (nuo J.Ralio g.) Taurostos g. gyvenamųjų namų link, Jonavoje. Esamas pėsčiųjų takas nuo J. Ralio gatvės iki minėtųjų gyvenamųjų namų su asfalto danga, kurios būklė patenkinama, danga susidėvėjusi, vietomis ištrupėjusi ir nunykusi, todėl reikalingas dangos atnaujinimas/įrengimas. Projekto metu planuojama įrengti apie 0,598 km (~0,600 km) ilgio naują dviračių/pėsčiųjų takų atkarpą. Sukurta nauja dviračių/pėsčiųjų takų infrastruktūra bus integruojama į bendrą transporto sistemą, siekiant, kad pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros tinklas būtų patrauklus ir saugus jo naudotojams. Bus atliekami šie darbai: krūmų ir smulkaus miško naikinimas, paruošiamieji darbai, žemės darbai, tako įrengimas, atitvarų įrengimas, dangos ženklinimas, kelio ženklų pastatymas, mažosios architektūros įrengimas, apšvietimo įrengimas.

Projekto vertė yra 221 671,63 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos 20 601,25 Eur, Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos 3 635,52 Eur bei Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos 197 434,86 Eur.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus info.