PROJEKTAS NR. 04.5.1-TID-R-514-21-0003 „DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS JONAVOS MIESTE“

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" priemonę „Darnaus judumo priemonių diegimas", su Centrine projektų valdymo agentūra 2020 m. birželio 4 d. pasirašė projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Jonavos mieste" įgyvendinimo sutartį.

Projektą sąlygojo šios problemos:

dalyje miesto vietų visiškai nėra viešojo transporto sustojimo stotelių arba jos neatitinka gyventojų poreikių, dalyje jų nėra autobusų maršrutų tvarkaraščių, dėl to ypač miesto svečiams sunku pasirinkti reikiamą autobusų maršrutą;

Jonavos mieste važinėjantys autobusai yra seni, daugelyje iš jų nėra spec. poreikių žmonėms būtinų informavimo priemonių – ekranų, garsinių pranešimų sistemų;

ne visų mieste esančių pėsčiųjų takų būklė atitinka šiandieninius poreikius, t. y. jie nepritaikyti spec. poreikių žmonėms, takų danga sena, vietomis sulūžinėjusi, įgriuvusi, trūksta žymėjimų, vedimo paviršių ir kitų būtinų priemonių;

mieste nepakankamai išvystyta dviračių transporto infrastruktūra- nėra stoginių, garažų (saugyklų) dviračių saugojimui.

Projekto tikslas – vadovaujantis parengtu darnaus judumo mieste planu, kurti subalansuotas, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamas darnaus judumo sistemas Jonavos mieste.

Šio projekto metu planuojama spręsti esamas problemas, įdiegiant 5 darnaus judumo priemones ir 2 intelektines transporto sistemas: 1) informacinių švieslenčių (20 vnt.) miesto stotelėse įrengimas, kartu įsigyjant reikiamą įrangą švieslenčių veikimui užtikrinti, tame tarpe autobusų GPS padėties nustatymo  ir perdavimo įrenginius, paruošiant infrastruktūrą švieslenčių pajungimui, atstatant gerbūvį švieslenčių įrengimo vietoje; 2) informacinių priemonių, pritaikytų asmenims su klausos ir regos negalia,  įrengimas autobusuose (30-yje autobusų); 3) esamų viešojo transporto stotelių pertvarkymas ir naujų įrengimas (13 vnt.) ir įvažų prie autobusų stotelių įrengimas (3 vnt.); 4) dviračių/pėsčiųjų tako tarp Žeimių tako g. ir Kosmonautų g. bei prie Kosmonautų g. 9 namo Jonavoje kapitalinis remontas, pritaikant žmonėms su specialiaisiais poreikiais; 5) tako nuo P. Vaičiūno g. iki Chemikų g. Jonavoje kapitalinis remontas, pritaikant žmonėms su specialiaisiais poreikiais; 6) 10-ies vietų stoginių, skirtų dviračių saugojimui įrengimas (10 vnt.); 7) 10-ies vietų dviračių saugyklų, skirtų dviračių saugojimui, įrengimas (15 vnt.). Projektu siekiami rezultatai - įdiegtos 5 darnaus judumo priemonės ir 2 intelektinės transporto sistemos.

Projekto vertė yra 1 073 571,81 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos 912 536,03 Eur, Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos 161 035,78 Eur.