VIENKARTINĖS IR PERIODINĖS IŠMOKOS INDIVIDUALIĄ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANTIEMS ASMENIMS

Smulkiesiems ūkininkams vyriausybė numatė specialias vienkartines ir periodines išmokas už karantino laikotarpį.  Prašymą savivaldybei pateikti galima šiais būdais:

- tiesiogiai atvykęs į Jonavos rajono savivaldybės administraciją, 401 kab.;

- atsiųsti registruotu laišku;

- el. paštu ( pasirašant Prašymą saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu) ;

Atvykus į savivaldybę pagal deklaruotą gyvenamą vietą, būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir banko sąskaitos Nr. Kai asmuo Prašymą teikia registruotu laišku, kartu  pateikia  tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro. Dokumentų kopijos, pateiktos el. paštu taip pat turi būti patvirtintos kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo gali gauti vienkartinę išmoką, jeigu:

Per karantiną turėjo ūkį, kuris pagal 2019 metų duomenis yra mažesnis nei 4 EDV.

Už 2019 metus yra deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles). Jeigu žemės ūkio naudmenos už 2019 metus nebuvo deklaruotos, tuomet 2019 metais turėjo auginti ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną.

Karantino laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, kurioje gyventojų skaičius kovo 16 dieną neviršijo 6 tūkst. gyventojų.

Karantino laikotarpiu nedirbo pagal darbo sutartį arba neturėjo darbo santykiams prilygintų santykių.

Karantino laikotarpiu negavo nedarbo socialinio draudimo išmokos.

Negavo fiksuotos išmokos dirbantiems savarankiškai.

Individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo gali gauti periodinę išmoką, jeigu:

Per karantiną turėjo ūkį, kuris pagal 2019 metų duomenis yra mažesnis nei 4 EDV.

Už 2019 metus yra deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles). Jeigu žemės ūkio naudmenos už 2019 metus nebuvo deklaruotos, tuomet 2019 metais turėjo auginti ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną.

Karantino laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, kurioje gyventojų skaičius kovo 16 dieną neviršijo 6 tūkst. gyventojų.

Negavo fiksuotos išmokos dirbantiems savarankiškai.

Karantino laikotarpiu dirbo pagal darbo sutartį arba turėjo darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, tačiau priskaičiuotas darbo užmokestis per karantiną buvo ne didesnis kaip minimali mėnesinė alga.

Vienkartinės ar periodinės išmokos bus mokamos ir pensijų gavėjams, jeigu jie atitiks nustatytas sąlygas išmokai gauti. Prašymai priimami iki 2020 m. gruodžio 11 d.

PRAŠYMO FORMA