Erazmus+ projektas „Sveika ir saugi mokymosi aplinka“

Jonavos „Lietavos" pagrindinė mokykla 2018 m. spalio–2020 m. rugsėjo mėnesiais dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte „Health Credu": metodikos ir internetinių įrankių galimybės ugdymo procese". Projekto tikslas – sukurti metodiką, kuri padėtų siekti aukštesnių mokymosi rezultatų, įtraukiant sveikatos ir gerovės ugdymosi elementus į ugdymo(si) organizavimo procesus bei padėti šią metodiką pritaikyti mokyklose. „Lietavos" pagrindinė mokykla yra projekto koordinatorė, partneriai – socialinių projektų institutas (Lietuva), Ilguciema vidusskola (Latvija), Pagkyprios syndesmos stirixis oikogeneias kai paidiou kibotos (Kipras) ir Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras (Lietuva).

Lapkričio 20 dieną Jonavos „Lietavos" pagrindinėje mokykloje vyko tarptautinio Erasmus+ projekto „Sveika ir saugi mokymosi aplinka" („Health Credu") metodikos sklaida.  Projekto koordinatorė Olga Kasikauskienė Jonavos rajono ugdymo įstaigų pedagogams suorganizavo sklaidos renginį „Metodikos ir internetinių įrankių galimybės ugdymo procese". Projekto metodika suskirstyta į tris skyrius: mokytojas kaip ugdantysis vadovas, dėmesingo įsisąmoninimo technikos klasės  mokiniams ir mokytojams bei konfliktų prevencija ir valdymas.  Sklaidos renginio dalyviams buvo pristatytas kiekvienas skyrius, jo svarba ugdymo procese. Mokytojai aktyviai dalyvavo diskusijoje apie koučingą, dėmesingą įsisąmoninimą ir aktyvų klausimą, taip pat atliko koordinatorės parengtas užduotis „Vartų sargas", „Disnėjaus modelis" ir kitas.Penki „Lietavos" pagrindinės mokyklos mokytojai, apmokyti dirbti su šia metodika bei sukurtais internetiniais įrankiais, pilotuos juos savo organizuojamame ugdymo(-si) procese. Susitikimo metu Jonavos rajono mokytojams buvo pasiūlytas mokinių elgesio, veiklos ir pasiekimų fiksavimui bei stebėjimui skirtas įrankis „ClassDojo". Kol kuriama konkreti metodika, šis įrankis – puiki klasės valdymo bei motyvavimo priemonė. Pradinių klasių mokytoja Vilma Kilimienė, priklausanti pilotuojančių metodiką mokytojų komandai, papasakojo kolegoms, kuo ir kodėl šis įrankis naudingas ir veiksmingas pamokose, pristatė praktines „ClassDojo" naudojimo galimybes.Renginys pavyko: Jonavos rajono ugdymo įstaigų mokytojai susidomėjo metodika, siūloma projektų partnerių. Kitas susitikimas įvyks pavasarį. Jo metu bus aptarta, kaip sekėsi pritaikyti sukurtą metodiką ugdymo procese, pristatyti konkretūs internetiniai įrankiai.

Olga Kasikauskienė, projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja