INFORMACIJA NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS DĖL NVŠ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO

Nuo 2019 m. spalio 1 d. tęsiamas dalinis finansavimas iš Europos Sąjungos lėšų neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui.

NVŠ teikėjams, kurie vykdė NVŠ akredituotą programą 2019 m. vasario-gegužės mėn. papildomo prašymo dėl programos pratęsimo spalio-gruodžio mėn. teikti nereikia.

Nauji NVŠ teikėjai, turi registruotis Švietimo ir mokslo institucijų registre  (ŠMIR) ir parengti naujas NVŠ programas.

NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

- turi teisę vykdyti švietimo veiklą;

- yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);

- turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;

- užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;

- turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti NVŠ mokytojais.

Norintys užsiregistruoti ŠMIR, teikėjai turi kreiptis į Savivaldybės ŠMIR duomenų tvarkytoją Jolitą Gečiauskienę (306 kab., Žeimių g. 13, Jonava, tel. (8 349) 50 099, el. p.  svietimo.skyrius@jonava.lt).

Užregistruoti programas į KTPRR galima:

Prisijungus adresu https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/index.xhtml užpildyti pasižadėjimą bei teikėjo duomenų anketą ir išsiusti ją į ITC. ITC darbuotojas Mažvydas Jablonskis el.p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt suteikia teikėjui prisijungimus. Suvesti reikalingą informaciją apie programą/as į KTPRR.

NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos ir kiti dokumentai teikiami rajono savivaldybės viename langelyje iki 2019 m. rugsėjo 17 d.

NVŠ reglamentuojančius dokumentus rasite: www.jonava/veikla/veiklossritys/svietimas/neformalusisvaikusvietimas/

Išsamesnė informacija: tel. (8 349) 50 221, el. p. lina.paulaviciene@jonava.lt

                                                                                                           

 

                     

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija