Kokybės siekiančių mokyklų klubo 10-ečio konferencijoje

Bukonių mokykla – daugiafunkcis centras – 10 metų kartu su Kokybės siekiančių mokyklų klubu. Pradžia – konferencijoje „Konceptualus požiūris į mokyklos veiklos kokybę" Kupiškio P. Matulionio pagrindinėje mokykloje. Šioje konferencijoje dalyvavo šešių Jonavos rajono mokyklų atstovai kartu su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąja specialiste Danguole Deikiene.Simboliška, kad 10-ojoje konferencijoje Jonavos rajono mokyklų atstovės dalyvavo taip pat su skyriaus vyriausiaja specialiste Violeta Kolesnikiene. 10-ečio konferencija "Mokyklos mokymosi dešimtmetis: link savivaldaus mokymosi" vyko klubo buveinėje - Prienų r. Išlaužo pagrindinėje mokykloje. Klubo prezidentė Renata Pavlavičienė konferencijos dalyviams priminė KSMK kelią, kurį nukeliavo klubo narės - mokyklos norinčios dalintis patirtimi, norinčios mokytis kartu su bendraminčiais.

Dr. Aurimas M. Juozaitis pranešime "Savivaldaus mokymosi link" dalijosi mintimis apie savimotyvaciją, savivaldųjį mokymąsi - tikslingai ir sistemiškai organizuotas besimokančiojo pastangas aktualius dalykus išmokti per konkretų laiką. Toks mokymasis - esminė besimokančios organizacijos plėtros sąlyga, skatinanti jų asmeninį ir socialinį augimą. Konferencijos dalyviai įtvirtino 5 kodėl? metodą mokymosi tikslui pasiekti. Kiekvienam asmeniui labai svarbu savalaikiškai, tikslingai, su prasmingom pastangom, sistemiškai savivaldžiai mokytis.Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorė Rasa Žilinskienė dalijosi savivaldaus mokymosi įgyvendinimo patirtimis mokykloje. Jonavos r. Bukonių mokyklos – daugiafunkcio centro direktorė Dalia Autukienė priminė KSMK 10-ies metų konferencijas, susitikimus, seminarus parodydama glaudžias Bukonių mokyklos - dc ir klubo sąsajas, mokyklų - klubo narių bendrystės privalumus, augimą visiems kartu. Tikslinga klubo narių veikla - tai savivaldus mokymasis – kasmet bent dviejuose klubo renginiuose aptariamos svarbiausios veiklos kokybės įsivertinimo aktualijos, geros mokyklos ypatumai, veiklos pažangos stebėjimas, matavimas ir viešinimas. Kartu ieškoma atsakymų į klausimus: kur esame, ko siekiame... Sėkmė priklauso nuo mokymosi masto, gilumo ir kokybės, tačiau svarbiausia – rasti savo identiškumą. Savitumą galima rasti tik kartu mokantis, prasmingai bendraujant... Ačiū už buvimą kartu.

Dalia Autukienė, Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė