Kvietimas dalyvauti savanoriškoje iniciatyvoje „Šok į tėvų klumpes"

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras jau trečius metus inicijuoja visuotinę atvirų durų dieną tėvų darbovietėse "Šok į tėvų klumpes". Šiais metais tokia diena - birželio - 2-oji.

Sėkmingas profesijos pasirinkimas ir asmens karjera yra ne tik mokinio, bet ir jį supančių asmenų (tėvų, globėjų, mokyklų vadovų, mokytojų, karjeros specialistų ir būsimų darbdavių) rūpestis.

Mokiniui, priimančiam sprendimus, susijusius su profesijos pasirinkimu ir įsidarbinimu, svarbu pasilankyti savo tėvų, globėjų, artimųjų darbo aplinkoje ir susipažinti su profesine veikla, plėtoti savo kompetencijas bei stiprinti priimamus karjeros sprendimus.  Dėl šios priežasties yra ypač svarbus visų dalyvių bendradarbiavimas.

Mokyklos, planuojančios dalyvauti visuotinėje atvirų durų dienoje tėvų darbovietėse, registruojasi Mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje MUKIS


Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro inf.