Patvirtintos Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

 

Informuojame, kad įgyvendinant Švietimo įstatymo pataisas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. spalio 18 d. (XII-2685), yra parengtos  ir 2017 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-190 patvirtintos Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos.
 

Rekomendacijos nustato mokyklos, savivaldybės ir nacionalinio lygmens prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugios nuo smurto ir patyčių (įskaitant ir patyčias kibernetinėje erdvėje) aplinkos kūrimui mokyklose. Rekomendacijos mokykloms įsigalios 2017 m. rugsėjo 1 d.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.