Rajono ugdymo įstaigose įgyvendinamos ankstyvosios prevencijos programos

Jonavos rajono ugdymo įstaigos, kurdamos bendruomenės nariams saugią aplinką ir siekdamos išgyvendinti vis dar paplitusias patyčias, kasmet taiko moksliškai pagrįstas emocinių ir elgesio problemų prevencijos programas.

Viena iš jų – tarptautinė programa ,,Zipio draugai", skirta 5-7 metų vaikams. Ši programa įgyvendinama Lietuvoje jau aštuonioliktus metus. Įstaigų vadovai bei pedagogai vertina programos teikiamas galimybes įveikti smurto ir patyčių vaiko raidai bei mokyklos mikroklimatui keliamas problemas, tad aktyviai dalyvauja programoje.
2019-2020 mokslo metais programoje dalyvauja šios Jonavos rajono ugdymo įstaigos:
1. „Neries" pagrindinė mokykla
2. Justino Vareikio progimnazija
3. Lopšelis-darželis „Dobilas"
4. Lopšelis-darželis „Žilvitis"
5. Lopšelis – darželis „Bitutė"
6. Lopšelis – darželis „Pakalnutė"
7. Panerio pradinė mokykla
8. Šveicarijos progimnazija
9. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla
10. Užusalių mokykla – daugiafunkcis centras
11. Ruklos Jono Stanislausko mokykla – daugiafunkcis centras
12. Žeimių mokykla - daugiafunkcis centras
13. Bukonių mokykla - daugiafunkcis centras
14.  „Lietavos" pagrindinės mokyklos Panoterių Petro Vaičiūno skyrius
15. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro Barupės skyrius

Vykdomi atskiri mokymai programos „Zipio draugai" pedagogams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Šiuose mokymuose dalyvauja Jonavos „Neries" pagrindinės mokyklos psichologė.

Programos ,,Zipio draugai" tęsinys - programa „Obuolio draugai", skirta 7-9 metų vaikams. 2019-2020 mokslo metais programoje dalyvauja šios mūsų rajono mokyklos:
1. „Neries" pagrindinė mokykla
2. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla
3. „Lietavos" pagrindinė mokykla (Upninkų skyrius ir Panoterių Petro Vaičiūno skyrius)
4. Panerio pradinė mokykla

Tęsiamas ir socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančios programos ,,Įveikiame kartu", skirtos 7-9 metų vaikams, įgyvendinimas. 2019-2020 mokslo metais programoje dalyvauja „Neries" pagrindinė mokykla.

Programose dalyvaujančių įstaigų ir pedagogų sąrašus, seminarų datas ir kitą su programomis susijusią informaciją galima rasti VšĮ ,,Vaiko labui" internetiniame puslapyje www.vaikolabui.lt .