Archyvas - 2010 Gruodis

Asmenų skundų ir pranešimų priėmimas ir nagrinėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
Leidimų (papildomų leidimų) reguliariam keleivių vežimui maršrutu išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė ...
Kelių transporto veiklos licencijos kopijos (-jų) pakeitimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
Kelių transporto veiklos licencijos išdavimas (galiojimo pratęsimas)
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
Didmeninės ir mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimų išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
Socialinio būsto nuoma
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
Šilumos tiekimo veiklos licencijos dublikato išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
Šilumos tiekimo veiklos licencijos pakeitimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
Šilumos tiekimo veiklos licencijos išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
DP-2010-12-22-1TS-420
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1TS-420 patvirtintas   žemės sklypų suformavimo, apie 3 ha teritorijoje tarp Juodmenos gyvenamųjų namų...
DP-2010-12-22-1TS-419
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1TS-419 patvirtintas žemės sklypų (kad. Nr. 4638/0001:271, kad. Nr. 4638/0001:270, kad. Nr. 4638/0001:184) Užusalių k.,...
DP-2010-12-22-1TS-418
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1TS-418 patvirtintas (kad. Nr. 4638/0003:195) Užusalių k., Užusalių sen.,  Jonavos r., padalijimo į du sklypus,...
DP-2010-12-22-1TS-417
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1TS-417 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4630/0005:633) ) Meškonių k., Dumsių sen.,  Jonavos r., padalinimo...
SKELBIMAS
INFORMUOJAME apie bendrąją tvarka parengtą žemės sklypo (kad.Nr. 4630/0003:135), Kisieliškių k., Dumsių sen., Jonavos r., detalųjį planą bei organizuojamas konsultavimosi ir viešojo susirinkimo...
SKELBIMAS
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4605/0002:54) Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos r., detalųjį planą
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Administracinės paslaugos apibūdinimas Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Informacija ir dokumentai,...
sena Administracijos struktūra
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA   ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS   ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ...
Vidmanto Staniulio dovana Lietuvos mokykloms
Šiemet Lietuva minėjo Kristijono Donelaičio 230-ąsias ir kalbininko, „Metų“ leidėjo bei vertėjo į vokiečių kalbą Liudviko Rėzos 170-ąsias mirties metines.

Kristijonas Donelaitis (g....
SKELBIMAS
Informuojame apie parengtą žemės sklypų Spanėnų k, Jonavos r., kadastrinis Nr. 4630/0006:413, 4630/0006:187, 4630/0006:563 detalųjį planą