Archyvas - 2010 Kovas

DP-2010-03-31-1TS-83
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1TS-83 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4608/0008:108) Svilonių k., Užusalių sen., Jonavos r., padalijimo į sklypus,...
DP-2010-03-31-1TS-82
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1TS-82 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4605/0001:22) Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos r., pagrindinės tikslinės žemės...
DP-2010-03-31-1TS-81
20010-03-31 rajono tarybos posėdis Nr.42    Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1TS-81 patvirtintas 1,2011 ha žemės sklypo (kad. Nr....
Skelbimas
Rengiamas kaimo plėtros (ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas
Skelbimas
Informacija apie pradedamą rengti detalųjį planą: Kurmagalos kaime, Kulvos sen., Jonavos r. Aldonai Grybauskienei
Skelbimas
Siekdami užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Jonavos r. ,Kulvos sen., Žinėnų k., skl. plotas 10,6300 ha, žemės sklypo...
Skelbimas
Siekdami užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti žemės sklypo Jonavos r. ,Kulvos sen., Žinėnų k., skl. plotas 10,6300 ha, žemės sklypo...
Skelbimas
Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą, žemės sklypų (kad. Nr.4610/0008:815 , plotas-0,03 ha, kad. Nr. 4610/00208:395, plotas -0,003 ha ) , SB “Draugystė Jonava, sujungimo detalųjį planą.
Skelbimas
Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene nuostatais, informuojame:
Skelbimas
Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4635/0001:4) Makštavos k., Upninkų sen., Jonavos r., detalųjį planą.
Skelbimas
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo kad. Nr. 4605/0004:347 Rimkų k., Kulvos sen., Jonavos r., detalųjį planą ir galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais.
Skelbimas
Rengiamas žemės ūkio žemės sklypo (kadastro Nr. 4608/0007:30, plotas 2,2473ha), esančio Turžėnų k., Užusalių sen., Jonavos r. detalusis planas.
Skelbimas
PRADEDAMAS RENGTI „Degalinių išdėstymo Jonavos rajone specialiojo plano papildymo dalinis pakeitimas“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas –Jonavos rajono savivaldybės tarybos...
Skelbimas
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4630/0004:495) Barborlaukio k., Dumsių sen., Jonavos r., detalųjį planą. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.
Skelbimas
Parengtas žemės sklypų kad. Nr.4615/0004:94 ir Nr.4615/0004:118 Ručiūnų k., Kulvos sen., Jonavos r. detalusis planas.