Archyvas - 2010 Liepa

Skelbimas
Planavimo organizatoriai Vita Gaidamavičiūtė ir Elena Jakelaitienė (atstovaujamos Gintaro Aukselevičiaus pagal 2007-12-19 įgaliojimą Nr. 1-7412), tel. 8 687 08185 informuoja apie pradedamą rengti...
Skelbimas
INFORMUOJAME apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo Jonavos r. sav., Šilų sen., Praulių k. (Kadastrinis Nr.4628/0005:106) detalųjį planą
Skelbimas
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą, žemės sklypo kadastro Nr. 4638/0002:411, Beržų g. 1, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos raj., detalųjį planą ir galimybę susipažinti su parengto...
Skelbimas
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4628/0005:234), Liepų k., Šilų sen., Jonavos r., detalųjį planą. Žemės sklypo plotas -1,0973 ha.
Skelbimas
Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4630/0001:265), Stepanavos k., Dumsių sen., Jonavos r., detalųjį planą. Žemės sklypo plotas -0,98 ha.
Skelbimas
Informacija apie teritorijų planavimą. PRADĖTAS RENGTI: žemės sklypų (kad. Nr. 4608/0009:312, kad. Nr. 4608/0009:314, kad. Nr. 4608/0009:28) Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r., DETALUSIS PLANAS
DP-2010-07-22-1TS-274
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. 1TS-274 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4630/0002:296) Stašėnų k., Dumsių sen., Jonavos r., pagrindinės tikslinės žemės...
DP-2010-07-22-1TS-273
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. 1TS-273 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4630/0004:495) Barborlaukio k., Dumsių sen., Jonavos r., pagrindinės tikslinės...
DP-2010-07-22-1TS-272
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. 1TS-272 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4630/0004:441) Skarbinų k., Dumsių sen., Jonavos r.,  padalinimo į sklypus...
DP-2010-07-22-1TS-271
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. 1TS-271patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4608/0006:267) Išorų k., Užusalių sen., Jonavos r.,  padalinimo į sklypus...
DP-2010-07-22-1TS-270
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. 1TS-270 patvirtintas  žemės sklypų (kad. Nr. 4608/0008:229, kad. Nr. 4608/0008:195 (buvęs kad. Nr. 4608/0006:66))...
Skelbimas
Informacija apie atrankos išvadą dėl trumpalaikio poilsio statinių statybos poveikio aplinkai vertinimo
Skelbimas
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Spanėnų k., Jonavos r., kadastrinis Nr. 4630/0005:186 detalųjį planą.
Skelbimas
Informuojame apie parengtą žemės sklypo Spanėnų k., Jonavos r., kadastrinis Nr. 4630/0005:636 detalųjį planą.
Skelbimas
Pranešimas dėl pradedamo rengti detaliojo plano
Skelbimas
Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene nuostatais, informuojame
Skelbimas
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo kad. Nr. 4638/0001:196 , Veseluvkos k., Užusalių sen., Jonavos r., detalųjį planą ir galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano...
Skelbimas
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo kad. Nr. 4630/0005:14 , Dzūkų g. Nr. 8, Šveicarijos k., Dumsių sen., Jonavos r., detalųjį planą ir galimybę susipažinti su parengto...