Archyvas - 2010 Rugsėjis

Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4625/0001:1) detaliojo plano
  Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1TS-316 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4625/0001:1) Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r., teritorijos...
Dėl žemės sklypo(kad. Nr. 4638/0001:82) detaliojo plano
  Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1TS-320 patvirtintas žemės sklypo(kad. Nr. 4638/0001:82) Rudmėnų g. 1, Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r.,...
Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4608/0007:159) detaliojo plano
  Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1TS-321 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4608/0007:159) Šešuvos k., Užusalių sen., Jonavos r.,  padalijimo į...
Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4605/0001:368) detaliojo plano
  Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1TS-325 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4605/0001:368) Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos r., pagrindinės...
Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4628/0002:395) detaliojo plano
  Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1TS-319 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4628/0002:395) Šilų k., Šilų sen., Jonavos r.,  padalijimo į...
Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4608/0008:70) detaliojo plano
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1TS-322 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4608/0008:70) Svilonėlių k., Užusalių sen., Jonavos r., padalijimo į sklypus,...
Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4635/0001:4) detaliojo plano
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1TS-324 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4635/0001:4) Makštavos k., Upninkų sen., Jonavos r., padalijimo į sklypus,...
Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4605/0004:347) detaliojo plano
  Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1TS-326 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4605/0004:347) Rimkų k., Kulvos sen., Jonavos r.,  padalijimo į...
Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4610/0008:815, kad. Nr. 4610/0008:395) detaliojo plano
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1TS-327 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4610/0008:815, kad. Nr. 4610/0008:395) SB „Draugystė", Jonavoje sujungimo,...
Dėl (kad. Nr. 4628/0001:90) detaliojo plano
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1TS-317 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4628/0001:90) Praulių k., Šilų sen., Jonavos r.,  padalijimo į sklypus,...
Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4628/0001:203) detaliojo plano
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1TS-318 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4628/0001:203) Praulių k., Šilų sen., Jonavos r.,  padalijimo į tris...
Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4608/0010:9) detaliojo plano
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1TS-323 patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 4608/0010:9) Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r., naudojimo būdo ir pobūdžio...
Informuojame, kad yra galimybė susipažinti su parengto žemės ūkio paskirties sklypo (kadastrinis Nr. 4630/0005:157) detaliojo plano sprendiniais
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 03 14 nutarimu Nr. 207 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų...
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo kad. Nr. 4628/0002:266 Jaugeliškių k., Šilų sen., Jonavos r., detalųjį planą
  Planavimo tikslas- žemės sklypo padalinimas į sklypus,  pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę,  teritorijos tvarkymo ir...
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 4608/0006:315), esančio Jonavos raj. sav., Užusalių sen., Išorų k., detalųjį planą
Planavimo organizatorius: Egidijus Kudirka, gyv. Klaipėdos g. 11-45, Jonava, tel. 8608 18618. Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Jonavos raj....
Informacija
INFORMUOJAME, KAD PARENGTAS: žemės sklypų (kad. Nr. 4608/0009:312, kad. Nr. 4608/0009:314, kad. Nr. 4608/0009:28) Kalnėnų k., Užusalių sen., Jonavos r., DETALUSIS PLANAS
Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 4608/0006:315), esančio Jonavos raj. sav., Užusalių sen., Išorų k., detalųjį planą
Planavimo organizatorius: Egidijus Kudirka, gyv. Klaipėdos g. 11-45, Jonava, tel. 8608 18618. Planavimo pagrindas, tikslai ir terminai: žemės sklypas planuojamas sutinkamai su Jonavos raj....
Skelbimas
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo kad. Nr. 4630/0001:265 Stepanavos k., Dumsių sen., Jonavos r., detalųjį planą ir galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano...
Skelbimas
Informuojame apie bendrąja tvarka parengtą žemės sklypo kad. Nr. 4628/0005:234 Liepų k., Šilų sen., Jonavos r., detalųjį planą ir galimybę susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais.
Skelbimas
Pranešame, kad pagal detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr.10/03-321, 2010 05 18, pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4610/0012:103), esančio...