Archyvas - 2011 Gruodis

SAUSIO 1-OJI – LIETUVOS VĖLIAVOS DIENA
            Prieš 93-ejus metus Gedimino pilies bokšte Lietuvos trispalvę, kaip laisvos šalies ženklą, iškėlė Lietuvos savanoriai. Po...
PIRKIMAS „GATVIŲ KAPITALINIO REMONTO PROJEKTŲ PARENGIMAS“
Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia viešąjį elektroninį paslaugos pirkimą "Gatvių kapitalinio remonto projektų parengimas" atviro konkurso būdu (pirkimo Nr. 116167). ...
JONAVOS KRAŠTO MUZIEJAUS VEIKLOS PLANAS 2012 M. SAUSIO MĖNESĮ
  Eil. Nr. Veiklos sritis, priemonės pavadinimas Atlikimo laikas Vieta ...
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 2012 M. SAUSIO MĖNESĮ ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ PLANAS
          Eil. Nr. Renginio pavadinimas Renginio organizatoriai ...
KVIEČIAME DALYVAUTI XXI TRADICINIAME TARPTAUTINIAME PAGARBOS BĖGIME „GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU“
Tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir Mirties keliu“ (9 km), skirtas žuvusiems Lietuvos Laisvės gynėjams atminti, vyks Vilniuje, 2012 m. sausio 8 d.
Informacija apie rengiamą Išorų k. teritorijos detaliojo plano kocepciją
  INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ IŠORŲ K. TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJĄ   Informuojame, kad yra rengiama „Jonavos r., Užusalių sen., Išorų k. teritorijos...
INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ IŠORŲ K. TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJĄ
  INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ IŠORŲ K. TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJĄ   Informuojame, kad yra rengiama „Jonavos r., Užusalių sen., Išorų k. teritorijos detalusis...
INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ IŠORŲ K. TERITORIJOS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJĄ
Informuojame, kad yra rengiama „Jonavos r., Užusalių sen., Išorų k. teritorijos detalusis planas" koncepcija. Detaliojo plano rengimo tikslai: nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti...
PIRKIMAS „INFEKCINĖS LIGONINĖS PASTATO JONAVOJE REKONSTRAVIMO PROJEKTO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGA“
Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia viešąjį elektroninį paslaugos pirkimą "Infekcinės ligoninės pastato 2D1P, Žeimių g. 19, Jonavoje (Jonavos psichikos dienos stacionaro...
baneris renvacija
       
MAUDYNĖS BASEINE TURI BŪTI SAUGIOS
Lietuvos higienos norma HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai" nustato pagrindinius baseinų įrengimo, priežiūros ir kontrolės reikalavimus, taip pat kokybės...
DEŠIMTAJAME RAJONO TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI SPRENDIMAI
Dešimtajame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje 2011 m. gruodžio 22 d. priimti rekomenduoti skelbti spaudoje sprendimai.
ŠV. KALĖDOS
Kalėdos – kūdikėlio Jėzaus gimimo šventė. Žmonės, tikėdami, kad žiemos laikotarpis nuo Kalėdų iki Trijų karalių yra ypatingas, ilsėdavosi, nedirbdavo jokių darbų, baimindamiesi užsitraukti Dievo...
GERB. JONAVOS RAJONO GYVENTOJAI.
            Baigiantis seniesiems metams, mes pasveriame ir peržiūrime vertybes, nuveiktus darbus... Sutikdami Naujuosius, pažvelkime į...
GERB. JONAVOS RAJONO GYVENTOJAI.
            Baigiantis seniesiems metams, mes pasveriame ir peržiūrime vertybes, nuveiktus darbus... Sutikdami Naujuosius, pažvelkime į...
DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ 2012 M. SAUSIO MĖNESĮ
Informuojame šilumos ir karšto vandens vartotojus apie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius ir galutines šilumos ir karšto vandens kainas. Šilumos ir karšto vandens kainos perskaičiuojamos...
GRUODŽIO 24-OJI - ŠV. KŪČIOS
Kalėdų išvakarės – Kūčios – šventė, kurios metu išsivaduojama iš tamsiojo meto. Ši šventė tapatinama ir su krikščioniškąja – kūdikėlio Jėzaus gimimo išvakarėmis. Kūčių ritualiniam valgymui nuo...
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPO MEŠKONIŲ K. DETALŲJĮ PLANĄ
Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4630/0005:644) Jonavos r., Dumsių sen., Meškonių k., detalusis planas. Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimo į du sklypus, ...