Archyvas - 2019 Sausis

INFORMACIJA APIE LEIDIMUS ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. 13B-0037 ,,Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Jonavos rajono savivaldybėje išdavimo...
DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ 2019 M. VASARIO MĖNESĮ
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 3 dalimi, AB „Jonavos šilumos tinklai" informuoja, kad, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d....
JONAVOJE – GRIPO EPIDEMIJA
  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyrius informuoja, kad gripo epidemija Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje...
VYKS SIRENOS PATIKRINIMAS
                      Informuojame, kad š. m. sausio 29 d. 9.00 val. vyks Gyventojų...
SPECIFINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2019 METŲ SAUSIO-BIRŽELIO MĖN.
Seniūnijos pavadinimas Vietovės/ gyvenvietės pavadinimas Sodininkų bendrijos pavadinimas Sausis Vasaris ...
ANTRINIŲ ŽALIAVŲ, PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ JONAVOS R. SAVIVALDYBĖJE SURINKIMO IŠ KOLEKTYVINIŲ KONTEINERIŲ 2019 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖNESIAIS GRAFIKAS
  Antrinių žaliavų, pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo grafikas iš kolektyvinių varpo formos konteinerių 2019 m. sausio - birželio mėn. ...
Želdiniai
Želdynų ir želdinių tvarkymas Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, norint gauti leidimą tvarkyti (kirsti, šalinti, genėti, perkelti į kitą vietą) saugotinus želdinius reikia gauti...
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKELBIAMA GRIPO EPIDEMIJA
Atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyriaus 2019 m. sausio 21 d. raštą Nr. (2-21 16.1.1E) 2-2620 „Dėl gripo...
TĘSIAMAS JAUNIMO SAVANORIŠKOS TARNYBOS SVO (SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ ORGANIZUOJANČIŲ) ORGANIZACIJŲ AKREDITACIJOS PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS
,, Jaunimo savanoriška tarnyba " – tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save. Veikla skirta jaunimui nuo 14 iki 29 m. Jaunuolis įsipareigoja savanoriauti 6...
INFORMACIJA APIE SPRENDIMĄ RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO PROJEKTĄ
SPRENDIMO PROJEKTAS Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo
VIDUTINIS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE SUVARTOJAMO GERIAMOJO VANDENS KIEKIS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 ,,Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo...
INFORMACIJA APIE NUMERIŲ SUTEIKIMĄ, PAKEITIMĄ AR PANAIKINIMĄ ŽEMĖS SKLYPAMS, KURIUOSE LEIDŽIAMA PASTATŲ STATYBA, PASTATAMS, JŲ KOMPLEKSAMS, BUTAMS, PATALPOMS IR KORPUSAMS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo...