JONAVOS R. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA LAISVŲ PASTATŲ NUOMOS KONKURSUS

            Jonavos r. savivaldybės administracija viešo konkurso būdu išnuomoja:

1.      Pastatą – lopšelį-darželį, esantį Ukmergės g. 3, Bukonių k., Jonavos r. Pastato bendras plotas - 371,23 kv. m. Pastato paskirtis - mokslo. Galimas pastato paskirties keitimas nuomininko lėšomis. Nuomos terminas - 5 metai su galimybe pratęsti iki 5 metų. Pradinė 1 kv. m kaina – 1,50 Lt (0,43 Eur) (be PVM).

2.      Pastatą – darželį, esantį Jonavos g. 7, Juškonių k., Jonavos r. Pastato bendras plotas - 505,46 kv. m. Pastato paskirtis - kultūros ir švietimo. Galimas pastato paskirties keitimas nuomininko lėšomis. Nuomos terminas -5 metai su galimybe pratęsti iki 5 metų. Pradinė 1 kv. m kaina – 1,50 Lt (0,43 Eur) (be PVM).

            Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dalyvauti nuomos konkurse, arba jų įgalioti asmenys pateikia rajono savivaldybės administracijai adresu Žeimių g. 13, Jonava, I aukštas (pas specialistus, teikiančius paslaugas, taikant „vieno langelio" principą) užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui". Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodoma: konkurso dalyvio (juridinio asmens) įmonės pavadinimas ir kodas, buveinės adresas, telefono (fakso) numeris, el. paštas.

2. Siūlomas konkretus nuompinigių dydis (ne mažesnis už pradinę nuomos kainą).

3. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopijos, patvirtintos antspaudu ir įgalioto asmens parašu.

4. Įgaliojimas atstovauti juridiniam asmeniui konkurse.

            Visi pateikiami dokumentai turi būti susiūti, sunumeruoti ir antspauduoti įmonės antspaudu. Su dokumentais nuomos konkursui arba atskirai iki konkurso pradžios turi būti pateiktas banko kvitas arba mokėjimo pavedimas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į rajono savivaldybės administracijos sąskaitą įmokėjo pradinį įnašą, lygų 3-jų mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui. Nelaimėjus konkurso, pradinis įnašas grąžinamas.

            Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki š. m. spalio 14 d. 17.00 val.

            Pradinį nuompinigių dydį pervesti į rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT30 4010 0439 0004 0139 AB DNB banke, banko kodas 40100.

            Smulkesnės informacijos dėl pastato, esančio Ukmergės g. 3, Bukonių k., Jonavos r., ir dėl apžiūros kreiptis tel. (8 349) 496 47.

            Smulkesnės informacijos dėl pastato, esančio Jonavos g. 7, Juškonių k., Jonavos r., ir dėl apžiūros kreiptis telefonu (8 349) 780 48.

            Su nuomos sutarties projektu galima susipažinti Jonavos r. savivaldybės administracijos Turto ir įmonių valdymo skyriuje (II aukštas, 211 kab., Žeimių g. 13, Jonava), tel. (8 349) 500 77. 

            Pastato, esančio Ukmergės g. 3, Bukonių k., Jonavos r., nuomos konkurso posėdis įvyks 2014 m. spalio 15 d. 10.00 val. Abraomo Kulviečio salėje (2-as aukštas, Žeimių g. 13, Jonava).

            Pastato, esančio Jonavos g. 7, Juškonių k., Jonavos r., nuomos konkurso posėdis įvyks 2014 m. spalio 15 d. 10.30 val. Abraomo Kulviečio salėje (2-as aukštas, Žeimių g. 13, Jonava).

 

 

Administracijos direktorius                                                                Jonas Klemensas Sungaila