JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA NUOMOJA PATALPAS

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, Jonava, skelbia žemiau nurodytų patalpų nuomos konkursus:

1. 11,85 kv. m bendro ploto negyvenamoji patalpa (patalpos indeksas 1-4), esanti Jonavos g. 9, Juškonių k., Žeimių sen., Jonavos r., pradinis nuompinigių dydis 45,00 Eur per mėnesį;

2. 17,81 kv. m bendro ploto negyvenamoji patalpa (patalpos indeksas 1-11), esanti Taikos g. 27, Užusalių k., Jonavos r., pradinis nuompinigių dydis 70,00 Eur per mėnesį;

3. 28,77 kv. m bendro ploto negyvenamoji patalpa (patalpos indeksas 1-7), esanti Laumės g. 4, Rukla, Jonavos r., pradinis nuompinigių dydis 115,00 Eur per mėnesį;

4. 21,76 kv. m bendro ploto negyvenamosios patalpos (patalpų indeksai 1-10, 1-11, 1-12), esančios Ukmergės g. 22, Bukonių k., Jonavos r., pradinis nuompinigių dydis 90,00 Eur per mėnesį.

Šiuo metu nuomojamomis patalpomis naudojasi Telia Lietuva, AB, tačiau ne ilgiau nei iki nuomos konkurso pabaigos. Turtas skirtas telekomunikacijų veiklai vykdyti. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už vandenį, energiją, komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskiras turto valdytojo pateiktas sąskaitas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti sutarties terminą atskiru sprendimu laikotarpiui, ne ilgesniam nei pradinis nuomos terminas ir ne ilgesniam kaip 10 metų bendram laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimus).

Konkursų dalyviai Jonavos rajono savivaldybės administracijai (Žeimių g. 13, Jonava, 1 a., 124 kab.) ne vėliau kaip iki laiko, nurodyto kiekvieno konkurso sąlygose, pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui". Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, pridedant dokumentus, patvirtinančius teisę vykdyti konkurso sąlygose nurodytas veiklas, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;

2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė Sandra Mačiulienė, tel. (8~349) 20040, el. p. sandra.maciuliene@jonava.lt. Pradinis įnašas, kuris lygus pradiniam nuompinigių dydžiui, turi būti pervestas į Jonavos r. savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT304010043900040139. Konkursai įvyks 2020 m. gegužės 15 d. (kiekvieno konkurso konkretus laikas nurodytas konkursų sąlygose) Jonavos r. savivaldybės administracijos pastate, Žeimių g. 13, Jonavoje, 213 kab., o jei šalyje nebus atšauktas karantinas – nuotoliniu vaizdo konferencijos būdu  per „Zoom" platformą.

Išsamios konkursų sąlygos: https://www.jonava.lt/nuomojamas-nekilnojamas-turtas

SĄLYGOS