JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA APIE PATALPŲ NUOMĄ

                      Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia apie negyvenamųjų patalpų (buvusių Rimkų pradinės mokyklos pastatų) Chemikų g. 136, Jonavoje, viešą nuomos konkursą.

                      Pastato 2C2p 1-ame aukšte nuomojamos patalpos, kurių bendras plotas - 135,38 kv. m., patalpų aukštis – 3,30 m; pradinė nuomos kaina – 3,22 Lt/kv. m per mėnesį (be PVM).

                      Patalpos išnuomojamos 5 metų laikotarpiui. Komunalinės paslaugos apmokamos pagal sutartyje numatytas sąlygas. Patalpų nuomos sąlyga – nevykdyti gamybos ir nerengti parduotuvių, prekiaujančių maisto produktais, alkoholiu ir tabaku.

                      Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos savivaldybės administracijai, Žeimių g. 13, Jonava, I aukštas (pas specialistus, teikiančius paslaugas, taikant ,,vieno langelio" principą) iki 2013 m. balandžio 10 d. 17.00 val. Nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2013 m. balandžio 11 d. 10.00 val. Abraomo Kulviečio salėje (II aukštas, Žeimių g. 13, Jonava). Užklijuotame voke ,,Patalpų nuomos konkursui" turi būti pateikta paraiška, kurioje nurodoma: konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono (fakso) numeris, banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris, siūlomas konkretus nuompinigių dydis (ne mažesnis už nurodytą pagal patalpas pradinę nuomos kainą). Prie paraiškos pridedama: juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų kopija – patvirtintos antspaudu ir įgalioto asmens parašu. Visi pateikti dokumentai turi būti susiūti, sunumeruoti ir patvirtinti įstaigos antspaudu bei atsakingo asmens parašu. Konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją. Su dokumentais nuomos konkursui arba atskirai iki konkurso pradžios turi būti pateiktas banko kvitas arba mokėjimo pavedimas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į rajono savivaldybės administracijos sąskaitą įmokėjo pradinį įnašą, lygų 3-jų mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui už norimas nuomoti patalpas. Nelaimėjus konkurso, pradinis įnašas grąžinamas.

                      Pradinį nuompinigių dydį reikia pervesti į rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT 30 40100 4394 0139 AB DnB NORD banke, banko kodas 40100.

                      Smulkesnė informacija dėl patalpų apžiūros teikiama telefonais: 8 648 25 312 (bibliotekos ūkvedys).

 

                                           Administracijos  direktorius Jonas Klemensas SUNGAILA