JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA LAISVŲ PATALPŲ NUOMOS KONKURSĄ

 

            Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia negyvenamųjų patalpų, esančių Chemikų g. 136, Jonavoje, viešus nuomos konkursus.

            Pastato 2C2p 1-ame aukšte nuomojama patalpa, kurios bendras plotas - 41,27 kv. m (aukštis – 3,30 m), pradinė nuomos kaina – 3,22 Lt/kv. m per mėnesį (be PVM).

Pastato 2C2p 1-ame aukšte nuomojama patalpa, kurios bendras plotas - 17,08 kv. m (aukštis – 3,30 m), pradinė nuomos kaina – 3,22 Lt/kv. m per mėnesį (be PVM).

Patalpos išnuomojamos ne trumpesniam kaip 6 mėn., bet ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Komunalinės paslaugos apmokamos pagal sutartyje numatytas sąlygas. Patalpų nuomos sąlyga – nevykdyti prekybos ir triukšmingos gamybos.

            Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos rajono savivaldybės administracijai, Žeimių g. 13, Jonava, I aukštas (pas specialistus, teikiančius paslaugas taikant ,,vieno langelio" principą) iki 2014 m. sausio 15 d. 17.00 val. Patalpos, kurios plotas - 41,27 kv. m, nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2014 m. sausio 16 d. 10.00 val. Abraomo Kulviečio salėje (2-as aukštas, Žeimių g. 13, Jonava). Patalpos, kurios plotas - 17,08 kv. m, nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks 2014 m. sausio 16 d. 11.00 val. Abraomo Kulviečio salėje (2-as aukštas, Žeimių g. 13, Jonava).    

               Užklijuotame voke (ant kurio turi būti parašyta ,,Negyvenamosios patalpos (plotas - 41,27 kv. m / 17,08 kv. m), Chemikų g.136, Jonava" ir nuoroda „Turto nuomos konkursui") turi būti pateikta: 1.Paraiška, kurioje nurodoma: konkurso dalyvio (juridinio asmens) įmonės pavadinimas ir kodas, buveinės adresas, telefono (fakso) numeris, el. paštas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis (ne mažesnis už pradinę nuomos kainą); 2.Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija; 3.Juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopija; 4.Įgaliojimas atstovauti juridiniam asmeniui konkurse.     

            Kopijos turi būti patvirtintos įmonės antspaudu ir įgalioto asmens parašu. Visi pateikiami dokumentai turi būti susiūti, sunumeruoti ir antspauduoti įmonės antspaudu. Su dokumentais nuomos konkursui arba atskirai iki konkurso pradžios turi būti pateiktas banko kvitas arba mokėjimo pavedimas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į rajono savivaldybės administracijos sąskaitą įmokėjo pradinį įnašą, lygų 3-jų mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui. Nelaimėjus konkurso, pradinis įnašas grąžinamas.

            Pradinį nuompinigių dydį reikia pervesti į rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT30 4010 0439 0004 0139 AB DNB banke, banko kodas 40100.

            Smulkesnė informacija dėl patalpų apžiūros teikiama telefonu 8 648 25 312. Su nuomos sutarties projektu galima susipažinti Jonavos r. savivaldybės administracijos Turto ir įmonių valdymo skyriuje (II aukštas, 211 kab., Žeimių g. 13, Jonava), tel. (8 349) 500 77.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                Jonas Klemensas SUNGAILA