SKELBIAMAS PATALPŲ NUOMOS KONKURSAS

Jonavos r. sav. administracija, juridinio asmens kodas 188769070, Žeimių g. 13, 55158 Jonavoje, skelbia 10,60 kv. m ploto patalpos, esančios Žeimių g. 19, Jonavoje, nuomos konkursą. Patalpų naudojimo paskirtis – ortopedijos paslaugų teikimas ir konsultavimas. Pradinis nuompinigių dydis – 30 Eur per mėn. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už vandenį, elektros energiją ir komunalines paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskirus susitarimus su paslaugų tiekėjais. Nuomos terminas – 12 mėn. su galimybe pratęsti sutartį LR civilinio kodekso 6.482 str. nustatyta tvarka.

Konkurso dalyviai Jonavos r. sav. administracijai Bendrajam skyriui (Žeimių g. 13, Jonavoje, 1 a.) ne vėliau kaip iki 2016 m. kovo 25 d. 10.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, nuoroda „Patalpos (10,60 kv. m) nuomos konkursui". Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikta: 1. Paraiška, kurioje nurodyta konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir įgalioto atstovauti asmens vardas, pavardė, asmens kodas, jei pareiškėjui atstovauja įgaliotas asmuo (fiziniams asmenims), arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens tel. numeris, el. pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, rekvizitai; 2. Dalyvio juridinio asmens registravimo pažymėjimas, vadovo skyrimą patvirtinantys dokumentai arba juridinių asmenų registro išrašas. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka arba vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu, jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti; 3.Dalyvio fizinio asmens dokumento ir veiklos teisėtumą pagrindžiančių dokumentų kopijos (konkurso laimėtojas iki sutarties pasirašymo turės pateikti dokumentų originalus); 4.Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo. Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

Už dalyvių registravimą atsakinga Turto skyriaus vyr. specialistė Asta Toločkienė, tel. (8 349) 500 77, el. p. asta.tolockiene@jonava.lt. Konkurso dalyvio pradinis įnašas – 30 Eur. Pradinis įnašas turi būti pervestas į Jonavos r. sav. administracijos sąskaitą Nr. LT304010043900040139 DNB banke. Konkursas įvyks 2016 m. kovo 25 d. 10.00 val. Jonavos r. sav. administracijos pastate, Žeimių g. 13, Jonavoje, 213 kab.

Išsamios konkurso sąlygos.

 

Administracijos direktorius                                                                Jonas Klemensas Sungaila