SKELBIAMAS PATALPŲ NUOMOS KONKURSAS

 

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija (kodas 190301488) skelbia 33,49 kv. m patalpų, esančių Žeimių g. 20, Jonavoje, nuomos konkursą. Pastatas 1 aukšto, paskirtis – prekybos.  Patalpų paskirties keitimas negalimas. Pradinė nuomos kaina – ne mažiau 50,00 Eur per mėnesį.  Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Komunalinės paslaugos į nuomos mokestį nėra įskaičiuojamos ir apmokamos pagal atskirus susitarimus su paslaugos teikėju. Nuomos terminas  - 5 metai su galimybe pratęsti iki 5 metų.

Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos gimnazijos direktoriui (115 kab., Žeimių g. 20, Jonava). Nuomos konkurso posėdis įvyks 2017 m. rugsėjo 25 d. 10 val. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos 115 kab. (Žeimių g. 20, Jonava). Užklijuotame voke ,,Turto nuomos konkursui" turi būti pateikta paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris), banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir banko kodas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis (ne mažesnis 50 Eur), juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir įstatų kopija. Visi dokumentai turi būti užklijuotame voke surišti ir sunumeruoti.

Išsamesnė informacija teikiama  telefonu (8 349) 353 31.

Išsamios konkurso sąlygos: www.jralio.lt

                     

Direktorius    Arūnas Rimkus