SKELBIAMAS PATALPŲ, SKIRTŲ MAITINIMO IR GĖRIMŲ TEIKIMO VEIKLAI JONAVOS SPORTO ARENOJE, NUOMOS KONKURSAS

Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, buveinė Žeimių g. 13, 55158 Jonavoje, skelbia 405,04 kv. m ploto patalpų, skirtų maitinimo ir gėrimų teikimo veiklai, esančių Jonavos sporto arenoje, Žeimių g. 17, Jonavoje, nuomos konkursą.

Patalpas sudaro trys prekybos ir paslaugų teikimo taškai: nuolatinei veiklai skirtos kavinės – restorano patalpos pastato I aukšte, veiklai renginių metu skirtos VIP baro patalpos pastato III aukšte ir veiklai renginių metu skirta prekybos vieta (patalpos dalis) pastato I aukšto fojė. Patalpos skirtos maitinimo ir gėrimų teikimo veiklai (EVRK 2 red.: I 56). Patalpų paskirtis negali būti keičiama. Nuomininkui suteikiama galimybė greta nuomojamų patalpų, įsirengti lauko terasą. Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugas nuomojamose patalpose ir VIP ložėse. Nuomininkas maitinimo ir gėrimų teikimo veiklą nuomojamose patalpose privalo pradėti vykdyti iki 2016 m. gruodžio 10 d. Patalpų subnuoma negalima. Apžiūrėti patalpas galima susisiekus su Laurynu Gailiumi, tel. 8 600 322 23.

Pradinis nuompinigių dydis – 300 Eur per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausius nuompinigius pasiūlęs konkurso dalyvis. Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už vandenį, energiją ir komunalines paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami atskirai pagal atskirus susitarimus su paslaugų teikėjais. Nuomos terminas – 60 mėn. su galimybe pratęsti sutartį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsnyje nustatyta tvarka.

Konkurso dalyviu gali būti juridinis asmuo, atitinkantis šiuos reikalavimus: juridinis asmuo restoranų ir pagaminto valgio teikimo veiklą (EVRK 2 red.: I 56.10) vykdo ne trumpiau kaip pastaruosius  trejus metus; juridinio asmens veikla 2015 metais buvo pelninga; juridinio asmens 2015 metų pardavimo pajamos iš restoranų ir pagaminto valgio teikimo veiklos (EVRK 2 red.: I 56.10) buvo ne mažesnės kaip 100 000 Eur; juridinis asmuo nėra bankrutavęs ar likviduojamas, nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, jam nėra iškelta bankroto byla ir jis nėra atsakovas teismo procesuose dėl kreditorių reikalavimų padengti pradelstus įsipareigojimus; juridinis asmuo neturi neįvykdytų įsipareigojimų Valstybės, savivaldybės bei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams arba jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų; juridinis asmuo yra finansiškai pajėgus investuoti į nuomojamų patalpų įrengimą ne mažiau kaip 100 000 Eur.

Konkurso dalyvio pradinis įnašas – 3 000 Eur. Pradinis įnašas turi būti pervestas į Jonavos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT304010043900040139 iki dokumentų pateikimo termino pabaigos. Pradinis įnašas grąžinamas konkurso nelaimėjusiems dalyviams per 10 darbo dienų nuo laimėtojo paskelbimo. Konkurso laimėtojo sumokėtas pradinis įnašas, įskaitomas kaip sumokėti turto nuompinigiai.

Konkurso dalyviai Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus asmenų aptarnavimo specialistams (Žeimių g. 13, Jonavoje, 1 aukštas), ne vėliau kaip iki 2016 m. rugpjūčio 25 d. 10 val. pateikia konkurso sąlygose nurodytus dokumentus. Konkurso komisijos posėdis įvyks 2016 m. rugpjūčio 25 d. 10 val. savivaldybės administracijos pastate, Abraomo Kulviečio salėje, Žeimių g. 13, Jonava, II aukšte. Laimėtojas skelbiamas ne vėliau nei kitą darbo dieną po komisijos posėdžio dienos, patikrinus dalyvių pateiktų duomenų atitikimą konkurso sąlygose nurodytiems reikalavimams. Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Asta Toločkienė, tel. (8 349) 50077, el. paštas asta.tolockiene@jonava.lt.

 

Patalpų nuomos konkurso sąlygos

Patalpų nuomos sutarties projektas

I aukšto patalpų brėžinys

VIP baro patalpų brėžinys

Jonavos sporto arenos pristatymas