BIRŽELIO 1-OJI – TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA

 

                      Birželio 1-ąją beveik visose pasaulio šalyse minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Ji buvo paskelbta 1949 metų lapkritį Tarptautinės demokratinės moterų federacijos sesijos iniciatyva. Pirmą kartą ši šventė paminėta 1950 metais.

                      1989 m. priimtoje Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje akcentuojama, kad vaikas – kiekviena žmogiška būtybė, neturinti 18 metų, jei pagal jam taikomą įstatymą jo pilnametystė nepripažįstama vėliau. Ratifikavus Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtą Vaiko teisių konvenciją, valstybės prisiėmė visas pareigas, susijusias su šio dokumento nuostatų įgyvendinimu.

                      Deja, tenka pripažinti, kad šiandien daugelis valstybių pasaulyje nevykdo savo pažadų, kuriuos dalija vaikams, nesugeba tinkamai užtikrinti vaikams pagrindinių socialinės raidos pasirinkimo galimybių, net ir tokių elementarių – noro būti saugiam ar sočiai pavalgyti.

                      Vaikai – mūsų visų ateitis. Skirkime jiems daugiau laiko, šilumos, išklausykime juos, skatinkime kūrybines idėjas. Tegul birželio 1-oji vaikams primena, jog jie turi gerus ir rūpestingus tėvus...