GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATO KARALIAUS MINDAUGO G. 17, RUKLA, JONAVOS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO IR DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO Į GYVENAMĄJĄ IR MAITINIMO PASKIRTIES PROJEKTAS, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis, Jonavos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus.

Pranešimas

Projektiniai pasiūlymai