JONAVOS MIESTO SENIŪNIJOJE BUS SUDAROMA VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBA

      

          Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimo Nr. 1TS-0136 9 ir 10 punktais, Jonavos miesto seniūnijoje sudaroma Vietos bendruomenių taryba (toliau - VBT). VBT sudaro nuo 7 iki 15 narių. Miesto seniūnijoje VBT sudaroma iš pavienių vietos bendruomenės narių, šioje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų bei religinių bendruomenių ir bendrijų atstovų, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų atstovų.

          VBT veiklos tikslas – bendradarbiaujant su vietos bendruomene, priimti sprendimus dėl programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo, tenkinant visai bendruomenei svarbius bendrus (viešuosius) poreikius.

          Gegužės 9 d. 13.00 val. Jonavos miesto seniūnijos patalpose vyks posėdis, kurio metu bus sudaroma VBT.

           Kviečiame vietos bendruomenės narius, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovus dalyvauti susirinkime, išrenkant VBT.