KETURIASDEŠIMTOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

                                                                                         
 

2014-05-29     1300 val.

 

                     

Eil. Nr.

Klausimo pavadinimas

1.     

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. 1 TS – 223 patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo

2.     

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1 TS – 131 patvirtintų vietinių rinkliavų nuostatų  dalinio pakeitimo

3.     

Dėl rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 1 TS-331 dalinio pakeitimo

4.     

Dėl 2009 m. spalio 22 d.   tarybos sprendimo Nr. 1 TS – 291 „Dėl Jonavos rajono seniūnijų aptarnaujamų teritorijų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas" dalinio pakeitimo

5.     

Dėl Jonavos miesto teritorijos  stebėjimo  vaizdo perdavimo,  techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimo

6.     

Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo 

7.     

Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitos ir 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

8.     

Dėl žemės mokesčio tarifų 2015 metams nustatymo

9.     

Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo

10. 

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2015 metams nustatymo                 

11. 

Dėl siūlomų atnaujinti daugiabučių namų IV sąrašo patvirtinimo ir įgaliojimo suteikimo

12. 

Dėl pritarimo paraiškų teikimui

13. 

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1TS-370 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" dalinio pakeitimo

14. 

Dėl Jonavos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo, jos pirmininko paskyrimo ir nuostatų patvirtinimo

15. 

Dėl įgaliojimo suteikimo rajono savivaldybės administracijos direktoriui atstovauti savivaldybei VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame dalininkų susirinkime, vyksiančiame 2014 m. birželio 10 d.

16. 

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4635/0003:175) Baltromiškės k., Upninkų sen., Jonavos r., detaliojo plano patvirtinimo

17. 

Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4610/0019:11) Jonalaukio g. 16, Jonavos m., detaliojo plano patvirtinimo

18. 

Dėl pritarimo Rizgonių III žvyro telkinyje esančių naudingųjų iškasenų telkinio eksploatavimui

19. 

Dėl pritarimo Rizgonių žvyro telkinyje esančių naudingųjų iškasenų telkinio eksploatavimui

20. 

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 9 „Dėl nuolatinės statybos komisijos nuostatų patvirtinimo ir nuolatinės statybos komisijos sudarymo"  dalinio pakeitimo

21. 

Dėl Jonavos r. Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo

22. 

Dėl Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

23. 

Dėl Jonavos pradinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

24. 

Dėl Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

25. 

Dėl Jonavos suaugusiųjų švietimo centro  direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

26. 

Dėl Jonavos jaunimo mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

27. 

Dėl Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

28. 

Dėl Jonavos Justino Vareikio  progimnazijos  direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos  patvirtinimo

29. 

Dėl Jonavos „Lietavos" pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

30. 

Dėl Jonavos „Neries" pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

31. 

Dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos  direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

32. 

Dėl Jonavos rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

33. 

Dėl Jonavos r. Upninkų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

34. 

Dėl Jonavos r. Batėgalos mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

35. 

Dėl Jonavos rajono Užusalių  pagrindinės mokyklos  direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos  patvirtinimo

36. 

Dėl Jonavos r. Kuigalių vaikų lopšelio-darželio „Drugelis" direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

37. 

Dėl Jonavos rajono Bukonių vaikų lopšelio-darželio „Kulverstukas" direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

38. 

Dėl Jonavos r. Kulvos vaikų lopšelio-darželio ,,Raudonkepuraitė" direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

39. 

Dėl Jonavos r. mokyklos-darželio „Šilelis" direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

40. 

Dėl Jonavos r.  Šveicarijos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė" direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

41. 

Dėl Jonavos rajono Ruklos vaikų lopšelio-darželio „Pušaitė" direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

42. 

Dėl Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas" direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

43. 

Dėl Jonavos mokyklos-darželio „Bitutė" direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

44. 

Dėl Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė" direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

45. 

Dėl Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Pakalnutė" direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

46. 

Dėl Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis" direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

47. 

Dėl Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė" direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

48. 

Dėl Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

49. 

Dėl Jonavos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

50. 

Dėl Jonavos krašto muziejaus direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

51. 

Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

52. 

Dėl Jonavos rajono savivaldybės teatro direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

53. 

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1 TS-0053 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo" priedo dalinio pakeitimo

54. 

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui

55. 

Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  trumpalaikio materialiojo turto (leidinių) perdavimo rajono ugdymo įstaigoms

56. 

Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  ilgalaikio materialiojo turto perdavimo

57. 

Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

58. 

Dėl turto perdavimo Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinei mokyklai

59. 

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo  pagal panaudos sutartį  viešajai įstaigai   Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centrui

60. 

Dėl audito vykdymo ir auditoriaus (-ių) ar audito įmonės (-ių) parinkimo konkurso organizavimo rajono sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms bei viešosios įstaigos Jonavos turizmo ir verslo informacijos centrui

61. 

Dėl turto perdavimo Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui

62. 

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupei

63. 

Informacija dėl Jonavos rajono savivaldybės veiklos plano 2013-2015 metams vykdymo ataskaitos už 2013 metus

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Mindaugas Sinkevičius