SKIRTAS PAPILDOMAS FINANSAVIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ PROGRAMOMS

Gavus papildomų lėšų, vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-823 „Dėl vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms" (suvestinė redakcija 2020-07-07 Nr. V-1022), Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų (neformaliojo vaikų švietimo projektų, edukacinių veiklų ir kitų ugdomojo pobūdžio renginių) programų rėmimo konkurso nuostatais (2020-06-18 įsak. Nr. 13B-951, 2020-07-28 įsak. Nr. 13B-1103 ) bei atsižvelgiant į Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų NVŠ veiklų programų vertinimo komisijos posėdžio 2020-08-07 protokolo Nr. 19B-81 nutarimą, paskirstytas finansavimas Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų NVŠ veiklų programoms 2020 m.

 

Finansuotų programų sąrašas.