JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO KEITIMAS

Parengiamojo etapo dokumentai: Sprendimas dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo. Nr.: 1TS-19. 2014-01-30. (PDF) Planavimo darbų programa. Nr.: 13B-0738....

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

  Jonavos rajono savivaldybės taryba 2017 m. gruodžio  21 d. sprendimu  Nr. 1TS-295 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo"...