Tikslinių kompensacijų skyrimas (slauga, priežiūra)


Administracinės paslaugos pavadinimas Tikslinių kompensacijų skyrimas (slauga, priežiūra)
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus.

Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu.

Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus.

Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos

Besikreipiančiam asmeniui  skirtos  piniginės lėšos jo pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą.

Atnaujinimo data 2019-07-18
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų 2016-06-29 įstatymu Nr. XII-2507; Lietuvos Respublikos vyriausybės  2004-03-29 nutarimu Nr.346 ,,Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo".

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, atsižvelgiant į aplinkybes:

- prašymas pildomas Socialinės paramos skyriuje ;

- asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai; ;

- banko rekvizitus ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

Slaugos išlaidų kompensacijai gauti papildomai reikia pateikti:

- pažymą išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie specialųjį nuolatinės slaugos poreikį;

Priežiūros (pagalbos) išlaidų kompensacijai gauti papildomai reikia pateikti:

- pažymą išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama" -  iš UAB ,,Nevda".

 Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

Administracinės paslaugos teikėjas

Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

Vitalija Bagdonavičienė,

tel. 8 349 50032,

el. p. vitalija.bagdonaviciene@jonava.lt
Žeimių g. 13, Jonava  55158

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja,

Daiva Ūselienė,

tel. (8 349) 50142,

el. p. daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas  ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.

Prašymo forma SP-6  Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

 https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti