KETURI KVAPŲ KONTROLĖS ETAPAI

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Kauno departamento Jonavos skyrius informuoja, kad siekiant išsiaiškinti visuomenės sveikatos problemas ir lūkesčius buvo atlikta Jonavos bendruomenių apklausa. Išanalizavus bendruomenių užpildytas anketas, paaiškėjo, kad Batėgalos ir Panoterių krašto bendruomenes gyvenamojoje aplinkoje vargina kvapai nuo vykdomos ūkinės komercinės veiklos.

NVSC vykdo kvapų kontrolę gyvenamojoje ir visuomenės paskirties teritorijoje tik tais atvejais, kada gyvenimo sąlygų pablogėjimas yra susijęs su ūkine komercine veikla.

 

Kvapo kontrolė vykdoma keturiais etapais

Pirmame etape sudaroma tarpžinybinė komisija, kuri su pareiškėju suderintu laiku vyksta į pareiškėjo skunde nurodytą gyvenamąją aplinką ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietą ir įvertina, ar pareiškėjo gyvenamosios aplinkos ore bei ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietoje yra jaučiamas kvapas, ar šis kvapas gali būti siejamas su skunde nurodyta ūkine komercine veikla.

  Antrame kvapų kontrolės etape įvertinama ar vykdomoje ūkinėje komercinėje veikloje nėra pažeidimų susijusių su statinių saugos ir paskirties reikalavimais, ar nepažeidžiami technologiniai procesai. Jei nenustatomi pažeidimai, atliekamas trečias etapas

Trečiame kvapų kontrolės etape atliekamas cheminių medžiagų (teršalų) identifikavimas ir jų koncentracijos ore nustatymas.

Nustačius pažeidimus antrame ar trečiame kvapo kontrolės etapuose, tyrimas nutraukiamas, o surinkta medžiaga perduodama už atitinkamų reikalavimų laikymąsi atsakingai institucijai.

Kai cheminių medžiagų identifikuoti neįmanoma ar nenustačius cheminių medžiagų koncentracijos ore viršijimo, atliekamas ketvirtas kvapų kontrolės etapas–kvapo koncentracijos vertinimas. Šiuo tikslu paimami oro mėginiai iš taršos šaltinio ir vėliau, modeliavimo būdu, apskaičiuojama kvapo koncentracija gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkos ore.

Kadangi tyrimas susideda iš keturių etapų bei bendradarbiaujant su kitomis institucijomis tyrimas gali užtrukti iki metų ar ilgiau.

 

Skundai gali būti nenagrinėjami

Nagrinėjant gyventojų skundus dėl kvapų, dažnai pasitaiko atvejų, kai gyventojai nesudaro sąlygų atlikti kvapų kontrolę gyvenamojoje aplinkoje.  Pažymėtina, kad  NVSC  neturi įgaliojimų kontroliuoti kvapus skleidžiančiu ūkio subjektus, taikyti administracinio poveikio ir veiklos ribojimo priemones, reikalauti kvapą mažinančių priemonių, neatlikus laboratorinių tyrimų. Todėl, gyventojams nesudarius sąlygų atlikti kvapų kontrolę, tokie skundai toliau nėra nagrinėjami.

Siekiant sklandaus darbo ir rezultatų, teikiant skundus ar prašymus NVSC, būtina nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis, taip pat ūkinės komercinės veiklos vykdytojo pavadinimą, veiklos vykdymo adresą bei jaučiamo  kvapo pobūdį, laiką. Svarbu nurodyti kada jaučiamas kvapas yra intensyviausias ir laiką, kada siūlote atlikti kvapo kontrolę bei sudaryti sąlygas matavimus atlikti jūsų gyvenamojoje aplinkoje.

 

Kontaktai žiniasklaidai

Kristina Mikalauskienė

Tel.: (8 37) 33 16 84, 8 676 53401

El. p. kristina.mikalauskiene@nvsc.lt

 

Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėja

                                                    Jurgita Arbočienė