LEIDIMO-HIGIENOS PASO PANAIKINIMAS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyriaus specialistai primena, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys leidimą-higienos pasą, privalo vykdyti Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių nustatytus reikalavimus.

Leidimo-higienos paso turėtojai, vykdantys ūkinę komercinę veiklą kitoje vietoje, nei nurodyta leidime-higienos pase ar planuojantys nutraukti veiklos vykdymą nurodytu adresu, privalo kreiptis į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyrių dėl leidimo-higienos paso panaikinimo ir / ar naujo leidimo-higienos paso išdavimo.

Leidimo-higienos paso turėtojas privalo vykdyti ūkinę komercinę veiklą tomis sąlygomis, kurios buvo deklaruotos paraiškoje gauti leidimą-higienos pasą bei vykdyti teisės aktų reikalavimus, nustatytus vykdomai ūkinei komercinei veiklai. Draudžiama veiklą vykdyti kitoje vietoje (kitu adresu), nei nurodyta leidime-higienos pase.

Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėja Jurgita Arbočienė