NEPAMIRŠKIME PASITIKRINTI VAIKŲ SVEIKATOS

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyrius primena, kad pagrindiniai ugdymo proceso organizavimo sveikatos saugos reikalavimai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" ir HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".

Vaikai iki 18 metų ugdymo procese gali dalyvaujanti tik pasitikrinę sveikatą ir pateikę ugdymo įstaigai vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a). Vaikų sveikata turi būti tikrinama periodiškai, vieną kartą per metus.

Dėl vaiko sveikatos pažymėjimo reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją.

 

Kauno departamento Jonavos skyriaus vedėja Jurgita Arbočienė