NERIES UPĖ ATITINKA HIGIENOS REIKALAVIMUS

 

Rugpjūčio 12 d. atlikus pakartotiną Neries vandens mėginio tyrimą, nustatyta, kad upės vandens kokybė atitiko higienos reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos normoje HN HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė".

                                                                             Aplinkos ir sveikatos apsaugos skyriaus inf.